Freitag, 5. Juli 2013

Aničce

 
 
 
Nikdy jsem nevěřil,
 že budu tu bez Tebe
 ač jsem tě ostražitě střežil
 teď dívám se do nebe.

 Život je zcela jiný
Samota ta zebe
Tys říkala buď statečný
Vždyť máš tu přátele.


Odešla jsi plaše a tiše
Jinak, než uměla jsi žít
Vzpomínám, jak zavíral jsem dveře
Když jsi již nemohla se mnou tu být.
 
Dnes dívám se do nebe
Tam co Orion září
Jdu ve vzpomínkách na Tebe
Tvá láska má mnoho tváří.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen