Samstag, 19. Dezember 2009

Kdo je Obama skutečně?

To, že se stal Barak Hussein Obama 44. prezidentem, svědčí o historickém obratu myšlení Američanů. Jsme svědky sociologické revoluce, která otřásla spojenými státy Americkými a jehož představitel je po celém světě je oslavován jako spasitel. Srovnání s touto událostí je atentát na World Trade Centrum z 11. Září v Manhattanu bezvýznamný.

Ovšem dojem, že se stal prvním presidentem Afroameričan je mylný. Ve skutečnosti je Obama míšenec! Debata o tom, kdo Obama skutečně je, nabývá obrovských mediálních domněnek, které však nikam nepovedou.

Původ černého muže v Bílém Domě je skutečně velkým dobrodružstvím. Fakt, že jeho otec není potomek černých otroků, kteří se mohou odvolat na staletou tradici a presenci v zemi, ale svobodný muž kmenu Luo z východoafrické země Keni, málem odradila černé obyvatelko USA dát tomuto exotovi, nováčkovi a outsiderovi svůj volební hlas.

Z jeho jména snadno můžeme číst: Barak Hussein dokládá, že jeho otec byl muslim. V arabštině slovo barak znamená: s požehnáním Alláha. Další jméno Hussein se spojuje s vnukem proroka Mohhameda, který před 1300 lety, jako bojovník v centrálním Iráku, zemřel smrtí mučedníka.

Obama se hlásí ke křesťanské víře, avšak původ jeho otce ho podle koránu a jeho zákonů řadí k muslimům. Tím je nabíledni, že nynější americký president má intimní znalosti koránu, jeho učení a zná kulturu islámského světa, čímž se 43 presidentů před ním pochlubit nemohli!

Avšak jeho duši nemodeloval Kansas, kde žijí jeho prarodiče, babička, která říkávala, že se svého černého vnoučete bojí, ani Kenia tenkrát ještě ovlivňována britskou Empire! Byly to universita Occidental College v Los Angeles a elitní university východního pobřeží! Zde vzbudil pozornost jako vynikající, nadprůměrně inteligentní študent a špičkový sportovec. Byl vynikající hráč basketballu.

Kde se naučil Obama své nenapodobitelně klidné, rozvážné a zároveň úctu vzbuzující povaze? Byla to Havaj, kde spatřil světlo světa a zároveň tím získal právo, stát se presidentem USA. Jen ten, kdo se narodí na výsostném území USA se může obsadit toto nejvyšší místo!

Havaj, bylo období Obamova života, to nejšťastnější. Jako syn opuštěné matky prožíval, pod dohleden amerických prarodičů, sen tichomoří: navštěvoval exkluzivní privátní školu v Punahau, kde se v jedné třídě scházelo multikulturní publikum: Pidginové, což jsou domorodci, Haole, potomci misionářů, Číňané a potomci amerických vojáků, běloši...

Havajané se skládají z dvou procent Polynésanů, patnáct procent míšenců, čtyřicet procent Číňanů a dvacet tři procent bělochů. Takže, jestliže může někdo ztělesňovat nový vítr v americké politice, je Obama na správném místě.

Co si Obalma na ostrově Oahu, kde leží Honolulu, přivlastnil je známý Aloha spirit. V Obamově povaze se nachází více havajské kultury, než americké! Zde si přivlastnil pověstnou nevzrušující chladnokrevnost, která je tak typická Aloha duševnosti. Zde čerpá své jisté, vyvážené vystupování, schopnost zachovat klid a vložit klid do duší těch, co ho obklopují, což je pro Havaj typické.

O Aloha mentalitě se říká, že je schopna akceptovat různé kultury a ideje, z hloubek této atributy že čerpá duševní sílu, ze které vychází veškerá životní energie. Barakova havajská spolužačka, Lois-Ann, nechtěla dlouho akceptovat že je "Barry local boy", neboť by jeho rodina musela již generace na Havaji žít. Avšak po jeho poslední dovolené na ostrově, když ho pozorovala při surfování, prohlásila, že se mýlila. Při zdolávání vln se pohyboval s takovou hrdou elegancí a vláčnou ladností, jak to jen chlapci na Havaji umí.

Často se píše, že Havaj jsou ostrovy zrozené ze snu. Dnes prožíváme, z náhodného rodiště Obamy, jinou pohádku: president který se zrodil ze snů. American dream má již jeden rok v rukou elegantní a cílevědomý Afroameričan z Havaje. Na něj se nyní nahrnulo spoustu problémů a očekávání a je otázkou, zda mu jeho Aloa spirit pomůže zvládnout nezvládnutelné!

Nobelova cena míru, kterou od Norského komité obdržel, nebyla dobře promyšlená akce. Američani jsou nedůvěřiví, když někdo v cizině ocení jejich občana, natož presidenta. Okamžitě se objeví v mediích podezření, zda je Obama skutečně dobrý Američan! Dřívější kandidát John Kerry byl například podezřely jen tím, že mluví plynně francouzsky!

Zdali Obama ztroskotá na obrovském globálním závdavku na vavřínový věnec? Těžko říci, jisté je, že stojí před obrovskými problémy. Tento výjimečný muž v Bílém Domě a ve světě bude na tom porovnávaný, zda zvítězí nad hrůzou a prokletí věznice Quatánamo, zda dokáže očistit páchnoucí mramorové temply Wall Streed, a smradlavé trosky ve Falujah, v Iráku.

A přesto: po jeho grandiózním proslovu v Kairu, kterou mistrně sestříhal pro muslimskou mentalitu, prošpikovanou citáty z Koránu, očekává nyní i islámský svět zázraky. Jenomže- Obama nepočítal s židovskou loby, která je v Americe všemocná a která se nyní obrátila proti presidentovi. Barakovi protivníci jsou velmi silní, to si v Evropě nikdo tolik neuvědomuje. Odváží se tyto síly držitele Nobelovy ceny strhnout z trůnu? Těžko říci, reakcionářské masové vysílače v USA se předhání v nechutných, špinavých a neseriozních kampaních proti svému presidentovi. Obama bude muset mít sílu Titána........

Arnošt Valeš