Mittwoch, 31. März 2010

Cesta osvícení - El Camino de Santiago

Cesta osvícení- video

Pravidla jsou jednoduchá. 100 kilometrů pěšky, nebo 200 na koni, či na kole. Na zádech musíš mít ruksak minimálně 12 kg těžký. Láhev s vodou, kabát, klobouk a hůl. Toto je jediná možnost nabytí oficielního průkazu svatojakubského poutníka. V klášterních sálech na patrových palandách a slaměných matracích přespáváš se spousty jinými co jdou stejnou cestou...
Ráno dostaneš razítko do průkazu a jdeš dále. Strádáš tolik, dosud jsi nemněl zdání, co tvé tělo dokáže vytrpět. Říká se, že na této pouti najdeš sama sebe, že se ti otevře tvé nitro, tvá duše, že pochopíš život, že potkáš Boha.
Zatím však pouze trpíš, jdeš od obzoru k obzoru, chvilkami vnímáš krásu kraje, častěji jen své bolavé tělo a odřená chodidla. Cesta vede divokými horami i otevřenou krajinou a na konci dne přicházíš do starých vesnic s jednoduchými hospodami, klášterem se staletou ubikací a honosnou katedrálou. 140000 poutníků vzalo v roce 2009 na sebe tyto útrapy a je věru záhadou, proč počet rok od roku stoupá?
Poutníci nejsou fanatičtí věřící, někteří nevěří v Boha vůbec. Většinou na otázku proč na pouti jsou, odpoví: hledáme smysl našeho bytí. Jsou známy i mnohé případy na smrt nemocných, kteří tuto cestu podnikají a při útrapách zemřou. Ano, cesta je vroubená mnoha hroby, říká se, že ten, co na této pouti ztratí život, přijde rovnou do nebe. Obzvláště ve středověku byla cesta nebezpečná, plno vrahů a loupežníků tu čekalo na snadnou kořist!
Letošní rok 2010 je tak zvaný svatý rok, to je vždy, když je svátek Jakuba 25. července. V ten den se otvírá v katedrále Santiago de Conpostela "Puerta del Pedrón", brána milosrdenství. Kdo touto bránou projde, je zbaven všech hříchů.
Nikdo jednoduše nechápe, proč v dnešní moderní době cesta znovu oživla. Málokdo očekává, že potká Boha. Kdo zná pozemské či nebeské tajemství, které se musí někde na kamenném putování v Galicii schovávat? Asi jen ten, co touto cestou prošel. Buen Camino, je pozdrav pocestných. Jsou dny, kdy jdeš v početné skupině a domlouváš se všemi jazyky naší planety, jsou dny, kdy jdeš zcela sám. Mladí i staří tu měří kroky Svatojakubskou cestu, na baťohách se jim houpají Jakubské mušle, symbol poutě, v rukách třímají hůl a o zážitky všeho druhu není nouze.
Když není vyznání v Boha tou hnací sílou, co je to pak? Je to pokus si jinak vyložit víru? Tu spirituelní moc, která nás obklopuje avšak již se dávno neslučuje s pohádkovými výklady církve, jež přestaly být důvěryhodné pro moderně myslícího člověka civilizace západního vzdělání? Nebo je to jednouše touha po změně, návrat do vlastního těla, zaposlouchat se bolavých svalů, nohou a odhodit všední starosti, být sám se sebou?
Na každý pád je cesta velice emociální a silná na vjemy: pouť lemují grandiózní církevní stánky - velkorysé katedrály a Basiliky. Okázalost těchto kamenných monumentů víry ti často vyrve dech. Nebi, v otevřené krajině Galicie, jednoduše neunikneš, bolavému tělu také ne a možná toto vše dohromady dává poutníkům pocit, že jsou sobě samým blíže, než ve všedních dnech. Někteří pak vypráví, že byli osvíceni boží pokorou.
Najdou se úseky cesty, které nejsou tak pěkné: vedou vedle dálnice, probíhají industriálními předměstími měst, nebo nudnými nížinami. Pak zase procházíš horskou vesničkou s kamennými domky s doškovými střechami, z kostela zaslechneš zpěv, vejdeš, zcela cizí lidé tě vezmou za ruce a ty zpíváš dávno zapomenuté písně.
Mosty patří k poutní cestě jako světlo k slunci. Některé jsou mohutné, jiné půvabné, ale málo jich je tak krásných jako v Puenta la Reina.
Katedrála v Santo Domingo de la Calzada magicky přitahuje pocestné: zde totiž vzlétlo kuře poté, co bylo upečené.Takto se to přihodilo: jedna služebná chtěla svést německého mladíka, ten ji však odmítl. Strčila mu do baťohu stříbrný kalich na víno a udala ho u soudce. Ten nechal chlapce pro krádež oběsit. Když zdrcení, mladíkovi rodiče odcházeli, aby pokračovali v pouti, volal za nimi syn: neodcházejte, já žiji! I běželi to říci soudci a ten opovržlivě odvětil: váš syn žije, jako toto pečené kuře, jež měl před sebou na stole. Po jeho slovech se kuře vzneslo z talíře a odlétlo. Odřízli tedy chlapce ze šibenice a pověsili tam soudce. Od té doby žije v katedrále kohout a slepice!
Jednoho dne se nečekaně vypotácíš strmou, kamennou pěšinou na Monte del Gozo, Horu Radosti, kde stojí sochy dvou poutníků z bronzu. Všechno, co se kolem tebe děje, je nepředvídané, celá pouť se podobá životu: víš kdy začala, ale nevíš kdy skončí a co tě cestou potká. Na Monte del Gozo zahlédneš v oparu dálky prvně velkolepou katedrálu v Santiago de Compostela. Tam tě čeká poslední razítko do svatojakubského poutního průkazu, který tě opravňuje se zvát poutníkem El Camino de Santiago.
Než opustíš toto posvátné město, vejdeš do katedrály. Během bohoslužby rozhoupe šest mnichů na třiceti pěti metrových lanech celou chrámovou lodí, 50 kilo těžké botafumerio, stříbrnou kadidelnici.Akce je to skoro cirkusácká, nebezpečná a ohromující. Později drobná jeptiška naplní chrám a každou jeho skulinku, svým jásavým sopránem. Mezi tím se utvoří fronta zpocených a znavených pocestných, aby za oltářem mohli obejmout, drahokamy zdobenou, sochu svatého Jakuba.
Znavení a špinaví poutníci se zářícíma očima! V chrámu sedí mladí vedle starých, esoteričtí hledači, ti otrlí, kteří cestu zdolali již vícekrát, nováčkové s bolavýma nohama, pravověrní, i vejtahové, kteří pak doma na mejdanech oslní posluchače svými zážitky. Dobrodružství a víra, poutní cesta do Santiago de Compostela zůstává mladá......
Více jak 1000 let překračují poutníci pas v Pyrenejích jménem Sompórt, opouští zde Francii a vstupují na Pyrenejský poloostrov. Svatojakubská cesta je však mnohem delší. "Cantimo francés" je od francouzských hranic až do cíle, Santiago de Compostela 770 km dlouhá a na její zdolání potřebuješ nejméně 4 týdny. Někteří jdou ještě dále, až ke Cap Finistere, tak zvaně na Konec světa, kde měl být svatý Jakub pochován. Historie pouti navazuje na legendu, podle které byl svatý Jakub Starší jako jeden z Kristových učedníků poslán konat misijní činnost na Pyrenejský poloostrov. Po návratu byl popraven v Jeruzalému, ale jeho ostatky byly přeneseny zpět do místa jeho misijního působení. Podle tradičního výkladu, který nelze doložit dále než do 12. století, ostatky svatého Jakuba Staršího nalezl v roce 835 biskup Theodomir z Iria Flavia. Biskup našel místo, kde je svatý Jakub Starší pohřben.

Samstag, 27. März 2010

Dana Mentzlová: Cesta do Berlína

Před 71 lety vyjížděl z Prahy v 16 hodin zvláštní vlak do Berlína. Bylo 14. března 1939. Ve vlaku cestoval prezident Emil Hácha a ministr zahraničí František Chvalkovský. S nimi jel mladý úředník prezidentské kanceláře dr. Kliment a prezidentova dcera, paní Rádlová. Cesta byla zdlouhavá, vlak co chvíli stál na některém nádraží a z okna bylo vidět nepřetržité vojenské transporty směrem ke hranicím republiky. V deset hodin večer přijel vlak do Berlína. Před nádražím byla dr. Háchovi vzdána vojenská pocta jako hlavě samostatného státu a na jeho autu byla státní vlajka. Návštěvníci byli převezeni do hotelu Adlon, aby se ubytovali. V hotelu byla prezidentově dceři odevzdána kytice od říšského kancléře a karton bonbonů.

Emil Hácha se stal v listopadu 1938 prezidentem země, která se neustále zmenšovala. Na základě Mnichovské dohody, kterou podepsali zástupci Velké Británie, Francie, Německa a Itálie, muselo Československo odstoupit třetinu území, hlavně Sudety, a přišlo tím o nákladně budovaný systém pohraničních pevností. V deseti dnech muselo domovy v pohraničí opustit 1 200 000 obyvatel. V téže době československá vláda ustoupila polskému ultimátu a odstoupila značnou část Těšínska.

Mnichov také velmi posílil separatistické tendence na Slovensku. Většina slovenských politických stran požadovala autonomii Slovenska a vytvoření samostatné slovenské vlády. V listopadu získalo po vídeňské arbitráži značnou část jižního Slovenska Maďarsko. Pro zbylou část Slovenska a Podkarpatskou Rus přijal parlament zákony o autonomii. Oficiální název státu se změnil na Česko-Slovensko. Klid nebyl ani na nových hranicích s Německem. Čas od času přicházely zprávy o obsazení dalších obcí německou armádou. Na Podkarpatské Rusi docházelo k polským provokacím, při nichž byly i ztráty na životech.

Koncem února jednali slovenští separatisté v Berlíně s Göringem o finanční pomoci Slovensku. Göring tuto pomoc přislíbil, ale pouze pod podmínkou rozbití Česko-Slovenska. Podobně proběhlo jednání slovenských představitelů Tisa a Sidora s říšským ministrem Seyss-Inquartem v Bratislavě. Prezident Hácha a pražská vláda si patrně dlouho nebyli vědomi skutečnosti, že za slovenským separatismem stojí oficiální Berlín. Ještě 9. března, po propuštění Tisovy a jmenování Sivákovy slovenské vlády, předstíral německý vyslanec nezájem na těchto vnitropolitických událostech. Nicméně v noci z 11. na 12. března naléhala německá delegace na nového předsedu slovenské vlády Sidora, aby vyhlásil samostatné Slovensko.

Když Sidor tyto výzvy odmítl, obdržel sesazený Tiso pozvání do Berlína k Hitlerovi, kde byl 13. března uvítán jako hlava státu. Hitler požadoval okamžité odtržení Slovenska. Hrozil, že jinak přenechá slovenský prostor Maďarům. Tiso proto žádal z Berlína prezidenta Háchu o svolání slovenského sněmu. Tento sněm byl svolán a 14. března vyhlásil v Bratislavě nezávislost Slovenska. Vzápětí zahájilo Maďarsko vojenské akce k okupaci Podkarpatské Rusi.

Takto líčí události právník Emil Sobota, bývalý úředník prezidentské kanceláře: „Jakmile bylo v Praze známo, že Tiso jede k Hitlerovi, myšlenka, že by tam měl býti i Hácha, našla ihned ve vládě stoupence. Ministr Chvalkovský se obrátil na německou legaci v Praze s náznakem, že president uvažuje o vhodnosti návštěvy v Berlíně. Tento podnět nedoznal ihned příznivé odezvy. Zřejmě se tam vyčkávalo, až slovenský sněm ohlásí odtržení. Teprve 14. března odpoledne zástupce německého vyslance přišel na Hrad s pozváním, znějícím tak, aby dr. Hácha nastoupil cestu letadlem a byl do 18. hodiny v Berlíně. Nezapomeňme, že již kol 18. hodiny večerní toho dne začal nástup německých branných sil na východní Moravě. Patrně šlo tedy zprvu Berlínu o to, aby návštěva Háchova u Hitlera se uskutečnila ještě bezprostředně před tímto vkročením. To však již nebylo proveditelno, a tak tedy se návštěva uskutečnila až k půlnoci, kdy německé vojsko již mělo Mor. Ostravu v rukou. Němečtí důstojníci ovšem říkali obyvatelům Ostravy, že jenom městem „procházejí“ proti „třetí mocnosti“.

Když se presidentovi navrhoval plán jeho cesty do Berlína, netanulo ještě ani jemu, ani nikomu z vlády na mysli, co má býti konkretně předmětem jednání. Pravilo se, že jde o to, zachránit, co se dá. Nebylo jasno o tom, co je z našeho stanoviska únosné, co by nebylo lze koncedovat s naším souhlasem, čemu možno ustoupit jen s protestem, po případě, jsou-li věci, kde ústup vůbec není pro nás možný.“

V pozdních nočních hodinách po příjezdu do Berlína přišel prezidentu Háchovi vzkaz, že jej říšský kancléř očekává. Po formálním uvítání usadil Hitler Háchu do kruhu předních osobností říše.

Hácha uvedl se tím, že je odborník, který za předmnichovského období do politiky republiky nikdy nezasahoval, a pokud tak učinil, vždy ve snaze, aby stát zaujal k říši co nejsrdečnější poměr. Po té přešel k otázce slovenské, kterou až do té chvíle považoval za jediný motiv své berlínské cesty; uvedl, že mezi Čechy a Slováky bylo nesnadno sjednat bližší vzájemné pochopení, poněvadž orientace Čechů byla spíš západní, kdežto orientace Slováků byla spíš východní. K tomu poznamenal, že je přesvědčen, že i říšský kancléř učiní se Slováky své vlastní zkušenosti.

Hitler prohlásil, že po delší čas pozoroval vývoj tohoto vztahu a přišel k názoru, že soužití obou národů je nemožné. Slovensko bude samostatným státem, neboť tato země Německo nezajímá. Čechy a Morava však patří do německého prostoru a proto prý – a kromě toho, poněvadž na německých občanech se páchají neustálá bezpráví – dal rozkaz, aby dnes ráno o 6. hodině německé vojsko překročilo hranice, a narazí-li na odpor, bezohledně jej zlomilo.

Němečtí představitelé naléhali na překvapeného Háchu, aby souhlasil s okupací Čech a Moravy. Žádali, aby jako velitel branné moci dal příkaz nebránit postupu německých vojsk. Prezident později vyprávěl spisovateli Karlu Horkému:
"Můžete vydržet Hitlerovo řvaní, protože kdo řve, nemusí ještě uvnitř být ďábel. Ale on tam byl také Göring, víte, ten žoviální Göring s tou svou bodrou tváří, kterou znáte tak dobře z fotografií. Nuže, když napětí dostoupilo vrcholu, když jsem byl vyčerpán, už div ne mrtev, ale ještě pořád jsem se držel, vzal mě ten dobrák za ruku, přátelsky si mne odvedl stranou a měkce, říkám vám, on mi jakoby měkce domlouval, je-li opravdu třeba a nutno, aby celá ta krásná historická Praha, das wunderschöne Prag, byla v několika hodinách srovnána celá se zemí, aby do povětří vyletělo všechno, Hradschin i dóm, zkrátka alles, alles... Alles in die Luft, Herr Staatspresident, a to všecko jen proto, že nechcete nebo nemůžete pochopit Führera, který si přeje, aby tisíce mladých českých lidí neztratilo svůj život v marném odporu zbytečně.“

Hácha podlehl nátlaku. Řekl ještě, že při tak krátké době nebude mít patrně možnost, aby zabránil obraně, načež mu Hitler dal k dispozici zařízení své kanceláře. Prezident Hácha pak zatelefonoval ministru národní obrany Syrovému a dal mu příkaz instruovat posádky, aby nekladly postupující německé armádě odpor.

Tím však jednání neskončilo. Prezidentu Háchovi byl předložen k podpisu německý text, na který se pak odvolávala další prohlášení a opatření německých orgánů – žádost, aby Německo vzalo české země pod svoji ochranu:

„Vůdce a říšský kancléř přijal dnes v přítomnosti říšského ministra zahraničních věcí šl. Ribbentropa československého státního presidenta dr. Háchu a československého ministra zahraničí dr. Chvalkovského na jejich přání v Berlíně. Při schůzce byla s plnou otevřeností přezkoušena vážná situace, vzniklá na dosavadním česko-slovenském státním území událostmi posledních týdnů. Na obou stranách bylo souhlasně projeveno přesvědčení, že cílem všeho úsilí musí být zajištění pokoje, pořádku a míru v této části střední Evropy. Československý státní president prohlásil, že chtěje posloužit tomuto cíli a dosáhnout konečného uspokojení, vkládá s plnou důvěrou osud českého národa a země v ruce Vůdce německé říše. Vůdce přijal toto prohlášení a vyjádřil své rozhodnutí, že český národ béře pod ochranu německé říše a že mu zaručí autonomní vývoj jeho národního života, odpovídající jeho povaze.“

Když byla listina předložena prezidentu Háchovi, řekl, že ji nemůže podepsat bez dohody s vládou, tím spíše, že v původním znění stálo, že státní president činí prohlášení „jménem svým a vlády“. Dříve než se mohl telefonicky spojit s předsedou vlády, byl mu však předložen nový text dokumentu, v němž slova o vládě byla vypuštěna, a pak k podpisu došlo. Teprve potom dosáhl Hácha spojení s předsedou vlády Beranem. Ten svolal ihned noční schůzi vlády, jež jenom konstatovala hotovou věc.

V časných ranních hodinách 15. března 1939 překročilo jádro okupačních sil česko-německou hranici. Československá armáda dostala rozkaz zůstat v kasárnách, a tak postup wehrmachtu zdržovaly jen prudký vítr a vytrvalé sněžení.

Nikdo v Berlíně nenaznačil ani slovem českému poselstvu, že toho dne zavítá do Prahy i říšský kancléř. Ještě 15. března ráno ujišťovalo německé vyslanectví v Praze, že na hrad žádné německé vojsko nepřijde a že prezidentovi bude ponechána jeho hradní stráž. Zatím však již od 9. hodiny proudily motorizované oddíly německého vojska na všechna hradní nádvoří. Bylo nápadné, jak téměř neprodyšně jsou všechny prostory plněny vojskem. Nebylo jasné, proč by se právě zde měli Němci obávat zvláštního ohrožení.

Věc se vysvětlila teprve ve večerních hodinách, když v dlouhé koloně obrněných aut přijela na hrad družina s říšským kancléřem. Adolf Hitler byl uvítán na prvním hradním nádvoří vojáky a pražskými Němci, z nichž mnozí se dostavili s ovázanými hlavami a náplastmi, jako oběti přestálého útlaku.

Přes rozsáhlé aranžmá na německé straně nepronikl plán s Hitlerovou návštěvou do české veřejnosti ani do českých vládních kruhů. Hitler byl již nějakou hodinu na hradě, aniž o tom věděla ministerská rada na tomže hradě zasedající, do níž pak přišel dr. Hácha, aby podal zprávu o své návštěvě v Berlíně.

Také Háchův návrat domů prozrazoval cílevědomé přípravy z německé strany. Prezidentův vlak přijel do Prahy se zpožděním delším než tři hodiny, neboť jel oklikami a měl cestou dlouhé zastávky, takže chvílemi měli cestující pochybnost, zda je opravdu vezou domů do Prahy. V Praze na nádraží uvítala prezidenta již německá čestná rota a davy německého obyvatelstva, mávající praporky s lomeným křížem. Čeští zástupci vlády a úřadů se ztráceli uprostřed této záplavy.

Následující den navštívil dr. Háchu říšský ministr zahraničí Ribbentrop a odevzdal mu originál výnosu o zřízení protektorátu. Tímto výnosem se Čechy a Morava staly součástí německé říše. Protektorát byl vyhlášen jednostranně Hitlerem a je příznačné, že nikdo z českých lidí nebyl požádán o návrh, radu nebo požadavky k tomuto výnosu.

Prezident Hácha pak navštívil na Hradě Adolfa Hitlera. Vůdce mu při tom projevil důvěru a ujišťoval, že si nepřeje nijakého odnárodnění českého národa, naopak, že při loyálním chování tento lid prý dosáhne v říši netušeného rozkvětu. Poté vyzval dr. Háchu, aby se na něho obrátil, kdykoli by to pokládal za potřebné. Pozdější pokusy o Háchovu návštěvu u Hitlera však naprosto selhaly. Pokud se kdy setkal znovu s Hitlerem (při dubnové oslavě 50. narozenin kancléřových v Berlíně, při pohřbu Heydrichově), šlo o vše jiné, než o přednes žádostí z české strany.

Dohoda podepsaná v Berlíně vyvolala sice navenek zdání, že si Češi přejí německou ochranu a zavedení německého pořádku, v podstatě však šlo o neplatný dokument. Emil Hácha později řekl: „Podepsal jsem to sám za sebe a v sázce byla jen má vlastní čest, protože, jak vám známo, ani náš parlament, ani náš národ neměl s tím co činit."

Podobně se vyslovil ve studii Cesta do Berlína právník Emil Sobota: „... i když bychom se postavili na půdu ústavních a politických změn, nastalých v Československu po září 1938, i když budeme pokládat zvolení Dr Háchy presidentem republiky za zcela legitimní, není pochyby o tom, že nebyl zvolen s pravomocí, aby sám, bez vlády a Národního shromáždění platně uzavřel dohodu toho obsahu, jako byla ona berlínská, jež zadávala územní celistvosti (uznání slovenské secese) a suverenitě republiky.“

Jak vážně pojímala německá říše svůj závazek ochrany českých zemí, je vidět např. z prohlášení státního ministra pro Čechy a Moravu K. H. Franka v říjnu 1943: „... kdyby se bolševismu podařilo proniknout do střední Evropy... válečný zákon spálené země – tohoto ďábelského vynálezu bolševického... by postihl nivy moravské a české, o které bychom fanaticky bojovali.“ Tento fanatický bojovník byl po svém útěku z Prahy nalezen v přestrojení v americkém zajetí, kam spěchal stejně jako tisíce jeho soukmenovců namísto fanatické ochrany moravských a českých niv...

Poznámka na konec: dobrým pramenem pro zájemce o historii je téměř zapomenutá kniha Emila Soboty „Co to byl Protektorát“, kniha jasná, věcná a poměrně krátká. Bohužel ji zatím nemohu vystavit na internet kvůli autorským právům. Pokud by někdo z čtenářů věděl, kde najít dědice tohoto autora, ozvěte se mi prosím na mentzl@quick.cz.

Freitag, 26. März 2010

Dienstag, 23. März 2010

Sonntag, 14. März 2010

Malta, ostrov vrahů tažných ptáků..


Vábničky na soukromých pozemcích


Donnerstag, 11. März 2010

Několik vět vystihujících stav české společnosti

Za 20 let mnozí z nás svým umem, pílí a inteligencí dosáhli profesních úspěchů a blahobytu, o kterém se nám za komunismu ani nesnilo.


Budování soukromého úspěchu jsme vykoupili tím, že jsme až příliš ochotně odevzdali osud věci veřejných do chtivých a chamtivých rukou.


Skandály dnešních politiků sledujeme se stejným znechucením jako někdejší tupost těch komunistických. Napříč zemí se rozrostl bezprecedentní systém korupce na komunální, krajské i centrální úrovni.
Vstupenkou na lukrativní posty polostátních podniků a organizací s miliardovými rozpočty je legitimace nebo spřízněnost s velkou politickou stranou.


Nepozastavujeme se nad tím, že v zemi, kde je pracovní síla 3x levnější než v západní Evropě, je kilometr dálnice 2x dražší.


Nepozastavujeme se nad tím, že narozeniny primátora či státního úředníka rozhodujícího o miliardách, stojí jeho "oficiální" roční plat.


Nepozastavujeme se nad tím, že miliardové veřejné zakázky získá ministrova firma s momentálně neznámým vlastníkem - akciemi na doručitele.


Nepozastavujeme se nad tím, že bývalý premiér vydělal desítky milionů na obchodě s akciemi od podnikatele, kterému předtím zajistil miliardovou dotaci.


Nepozastavujeme se nad tím, že výroba tramvajenky s čipem stojí v Praze 10x více než v Londýně nebo v Paříži.


Vleklá vyšetřování, když k nim vůbec dojde, končí tím, že obvinění se neprokázala. Pokud magistrátní úředníci uvíznou v síti policie, tak jedině té švýcarské nikoli české.


V naší zemi lze dnes ustát jakýkoli skandál,za několik dní ho překryje ten další.


Hlavě státu, zaměstnané vlastní ješitností a bojem proti nebezpečí evropské integrace, nestojí korupce za půl slova.


I když je to dnes méně okaté, média vědí o čem psát víc, o čem méně, o čem nic.


Zatímco v dobách komunismu jsme museli překonávat strach, nyní je překážkou lenost.


Nadáváme na ceny, ale jsme líní změnit banku nebo telefonního operátora.


Necháme se stříhat jak ovce. Jsme líní se informovat, vytvářet si, prosazovat a bránit svůj názor.


Místo přísunu a zpracování informací si vymýváme mozky stupidními seriály.


Místo zpráv a názorů čteme v bulváru o celebritách, kdo komu zahýbá a s kým.
Náš národní cynismus se masochisticky vyžívá v tom, jak hrozné panují poměry a sami kromě vymýšlení vtipů neděláme nic.


Ti přihlouplí se ještě rozčilují nad stotisícovými platy, ale miliardové causy jim unikají.


Svou lenost pak omlouváme filozofií, že "jsou stejně všichni stejní", případně "tihle budou ještě horší".


Za nezájem a lhostejnost k osudu věcí veřejných zaplatíme vysokou cenu.


Korupce prodražuje většinu investic financovaných z daní i z obrovského deficitu. Ukrajuje šance našich dětí, na nichž v soukromí tak usilovně pracujeme. Zadlužuje zemi, která bude jednou jejich.


Dvě největší strany si rozparcelovaly tuto zemi s tím, že stejně budeme muset volit jednu z nich bez ohledu na to, jak přezíravě se k nám budou chovat. Myslí si, že stačí provětrat strašáky, zahrát na strunu sociálních jistot pro jedny a strunu nízkých daní pro druhé. Technika jejich vládnutí přitom dlouhodobě vylučuje jedno i druhé.


Monopol jedné strany v naší zemi nahradila střídavá a na komunální úrovni i společná vláda dvou stran, které se vždycky nějak dohodnou. Je přitom zřejmé, že i ostatní strany využívají své zaslepeně loajální "fanoušky", ochotné jim odpustit úplně cokoli.


Vedení velkých stran sází na to, že se budeme bát zahodit náš hlas podporou malých, nových či exotických a že nám nezbude než zvolit jejich oranžovou či modrou košili bližší než toho druhého kabát.


Kolikrát jsme už slyšeli, že "není koho volit", mnozí volit nechtějí a nepůjdou. Kolikrát jsme svou volbu s pocitem studu nikoli hrdosti, zdůvodňovali menším zlem. Není snad právě takovýto vynucený hlas z rozumu ten "vyhozený"? Jakou cenu má vůbec náš hlas, když ho dáváme se skřípěním zubů?


Nikdo z nás si nedělá iluze, že by malé politické strany byly lepší a čestnější než ty velké. Moc korumpuje vždy. Ale absolutní moc korumpuje absolutně.
Možná jsme se někdy ptali našich rodičů a prarodičů: "A proč jste s tím tehdy něco neudělali?" Připravujme si dnes odpověď pro naše děti.


Nemusíte to podepisovat. Můžete to poslat dál.
Jiřina Šiklová
Klimentská 17, Praha 1.
e-mail: jirina.siklova@ecn.cz

Freitag, 5. März 2010

Pudinkové dobroty

 Pudinkové řezy se skořicí

 Ingredience:

náplň:1
mléko 1 l
vanilkový pudink 3 ks
cukr 5 lžic

náplň 2:
vanilkový cukr 2 ks
zakysaná smetana 2 ks

náplň 3:
šlehačka 1 ks

těsto:
prášek do pečiva 1 ks
cukr 20 dkg
hladká mouka 20 dkg
vejce 4 ks
olej 1 dl

 Postup přípravy receptu:
Recept na Pudinkové řezy se skořicí. Těsto: 4 vejce, 20dkg cukru krupice. 20dkg hl. mouky, 1 prášek do pečiva, 1 dcl oleje. Celá vejce ušleháme s cukrem, potom přidáme olej a mouku s práškem do pečiva. Vylijeme na vyšší plech vyložený pečicím papírem. Uvaříme puding: 1 l mléka, 3 vanilkové pudinky, 5 PL cukru. Ještě horký pudink nalijeme cik cak na těsto, srovnáme stěrkou a teprve nyní dáme vše péci na cca 20-25 minut na 180°C.
Na upečený jen lehce zchladlý moučník navrstvíme 2 zakysané smetany smíchané se 2 vanilkovými cukry. Po vychladnutí jsem potřela 1 ušlehanou šlehačkou Dr. Oetker z prášku, ozdobila vidličkou a posypala přes sítko skořicí. Před podáváním je možné dozdobit na šlehačku ovocem (můžeme použít čerstvé jahody a bude to vynikající).


 Bábovka z pudinkového prášku
 Ingredience :
150 g práškového cukru
2 dcl oleje
40 g hrozinek
1 vanilkový cukr
4 vanilkové pudinkové prášky
1/2 bal. prášku do pečiva
4 vajíčka
ovocná marmeláda
čokoládová poleva
tuk a mouka na posypání formy
 Postup :
Pudinkový prášek a vajíčka důkladně vyšleháme (doporučuje se el. šlehačem). Za stálého míchání přidáváme olej, práškový a vanilkový cukr a prášek do pečiva. Hrozinky obalíme v hrubé mouce a vmícháme do hmoty. Bábovkovou formu vymastíme a posypeme hrubou moukou. Vlejeme těsto a v dobře vyhřáté troubě pečeme asi 40 minut.
Upečenou bábovku necháme vychladnout a až potom ju vyklopíme na pracovní desku. Povrch potřeme horkou rozvařenou marmeládou a polejeme čokoládovou polevou.
 Pudinková bábovka od zindule
 Ingredience :
4 vejce
4 vanilkové pudinkové prášky (dala jsem čokoládový)
1 sklenka (200 ml) oleje
1 sklenka (200 ml) cukru
1 prášek do pečiva
 Postup :
Program Rychlý (nebo Těsto pokud chceme a máme na pekárně předehřev), necháme cca 15 minut umíchat, vytáhneme metly a nastavíme program Pečení. Po ukončení píchneme špejli, pokud je na ní nalepené těsto, program Pečení zapneme znovu a už hlídáme. Hlavně nechat ve vytáhnuté formě vychladnout a pak opatrně vyklopit.

BÁBOVKA JE OPRAVDU BEZ MOUKY!!!

 Pudinková bábovka
 Ingredience :
5 vajec
hrnek cukru
hrnek oleje
hrnek solamylu
2 pudinkové prášky
1/2 prášku do pečiva
citrónovou kůru
vanilkový cukr
špetku soli
tuk a mouku na formu
 Postup :
Ušleháme žloutky s cukrem a olejem a přidáme solamyl, pudinky, prášek do pečiva, citrónovou kůru, vanilkový cukr, sůl a nakonec sníh z bílků. Těsto nalijeme do vymazané a vysypané formy. Pečeme zvolna ve vyhřáté troubě.

 Pudinková bábovka

 Ingredience:
4 balíčky pudinků, 4 vejce, 1 dcl oleje, 1 dcl cukr krupice, 1 prášek do pečiva

 Postup přípravy: Celá vejce s cukrem dobře ušleháme do pěny, pak přidáváme pudinkové prášky a prášek do pečiva, a ještě prošleháme. Nalijeme do vymazané a vysypané formy a v předehřáté troubě pečeme asi 30 minut. Můžeme kombinovat různé druhy pudinků dle toho jak barevnou bábovku si přejeme. Hotovou bábovku můžeme dozdobit čokoládovou polevou a nakonec posypeme moučkovým cukrem.
 Tvarohovo-pudinkové řezy
 Ingredience :
těsto: 300 g polohrubé mouky, 100 g krupicového cukru, 1 prášek do pečiva, 150 g hery, 1 vejce
náplň: 500 g tvarohu, 80 g krupicového cukru, 1 vanilkový cukr, 1 vanilkový pudinkový prášek, 1 lžíce másla, 1 vejce, 400 ml mléka
 Postup :
Z uvedených surovin zpracujeme na vále těsto a dáme ho odpočinout do chladu. Z mléka a pudinkového prášku uvaříme pudink a do horkého zamícháme cukr, máslo a po částech tvaroh, nakonec vejce. Můžeme rozšlehat elektrickým šlehačem. Těsto vyválíme na velikost plechu, přeneseme na plech vyložený papírem na pečení a nalijeme na ně náplň. Pečeme asi 20 minut při 190°C.

 Babiččina pudinková buchta


 Ingredience :
Těsto: | 400 g hladké mouky | 250 g tuku | 1 vejce | 1 lžíce cukru | 1 kypřící prášek do pečiva | 7 lžic mléka | Náplň: | 750 g jablek (nastrouhané) | 8 lžic cukru (krystal) | 1 vanilkový cukr | 1 pudinkový prášek (vanilkový)
 Postup :

Ze surovin si zaděláme na těsto. Mléko přidáváme postupně, aby nebylo řídké ale tužší (budeme ho válet). Necháme ho potom v lednici tak 1/2 hodiny odpočinout. Mezitím si připravíme náplň. Jablka pocukrujeme, pustí tak šťávu. Pak přidáme pudinkový prášek a promícháme. Dáme na chvíli do lednice místo těsta. To si rozdělíme na dvě poloviny a vyválíme na dvě stejné placky tak, aby se vešly do formy (plech nebo dortová forma). Jeden plát dáme do vymazané a vysypané formy. Poklademe na něj jablkovou náplň a na ni přiložíme díl druhý. Pečeme ve vyhřáté troubě na 180- 200 °C asi 30-40 minut.


 Pudinkové řezy s broskvemi a šlehačkou
 Suroviny
na piškot:
200 g polohrubé mouky
200 g cukru krupice
4 vejce
4 lžíce horké vody

krém:
500 ml mléka
2 vanilkové pudinky
4 – 6 lžic cukru krupice
1 vanilkový cukr
1 měkký tvaroh
250 g Hery
4 půlky broskví z kompotu

1 šlehačka Dr. Oetker v prášku
1 ztužovač šlehačky
150 ml studeného mléka
nastrouhaná čokoláda
 Postup
Žloutky ušleháme s cukrem do pěny, pak postupně zašleháme horkou vodu. Z bílků ušleháme pevný sníh, do něj smícháme žloutkovou pěnu a po částech mouku. Plech vyložíme papírem na pečení nebo vymažeme tukem a vysypeme moukou. Piškot pečeme asi 15 minut ve vyhřáté troubě při 200.C (těsto se nesmí lepit na špejli). Mezitím rozmícháme v části mléka oba vanilkové pudinky a cukr krupici, zbytek mléka dáme vařit. Do vroucího mléka vylijeme pudinkovou směs a za stálého míchání uvaříme. Hotový pudink necháme vychladnout a pak do něj zašleháme Heru, vanilkový cukr a tvaroh. Broskve nakrájíme na malé kousky a vmícháme do krému. Na vychladlý piškot naneseme nejprve vrstvu krému, na ni šlehačku vyšlehanou se ztužovačem a nakonec jej hustě posypeme čokoládou. Piškot dáme asi na půl hodiny do chladničky.


 Pudinková vánočka
 Ingredience :
1kg polohrubé mouky, 10dkg cukru, kostka kvasnic, 1/2 lžičky soli, 3 lžíce oleje, 1/2l mléka, sníh ze 3 bílků
náplň: 1/2l mléka, balení pudinkového prášku dle chuti, 25dkg cukru, 1 tuk Hera, 3 lžíce kakaa
 Postup
Z uvedených surovin vypracujeme těsto, sníh z bílků dáme do těsta až na konec. Necháme vykynout .Z těsta vytvoříme 8 bochníků, vyválíme, potřeme pudinkovou náplní a zavineme do dlouhých válečků. Potom zaplétáme vždy dva válečky do sebe (jako vánočku), potřeme žloutkem a dáme péct na vymazaném plechu.
Náplň: Z mléka a pudinkového prášku uvaříme pudink, přidáme kakao a cukr. Do teplého pudinku přimícháme Heru a necháme vychladnout.
 Pařížské řezy s pudinkovou šlehačkou
 Ingredience :

Pařížské řezy s pudinkovou šlehačkou (dávka pro dortovou formu) 1 velké vejce ˝ hrnku cukru krupice Ľ hrnku oleje ˝ hrnku mléka 1 hrnek polohrubé mouky 1 vrchovatá lžíce
 Postup
Ušlehat a upéct ve vymazané dortové formě, po vychladnutí proříznout. Pudinková šlehačka: ˝ šlehačky ˝ Smetafixu (ztužovač) ˝ instantního vanilkového pudinku Olé (dr. Oetker) 100 ml mléka Vše ušlehat do hustého krému, kterým promažeme korpus. Pařížský krém: Den předem svařit 1 šlehačku a 1 ledové kaštany (nebo 1 šlehačku+ 40 g kakaa+40 g cukru krupice+ 2 vanilkové cukry). Přes noc vychladit v lednici. Poté ušlehat a použít buď v této formě nebo opatrně zašlehat do 100 g másla – podle chuti případně dosladit a ochutit rumem (já použila v kombinaci s máslem a rumem). Pařížský krém natřít na promazaný dort a ozdobit polevou. (pozn. z dvojnásobné dávky by šlo určitě použít i na plech … řádně vyšlehanou pudinkovou šlehačku bych dala pod pařížskou …podobné řezy se prodávají u nás v cukrárně a jsou opravdu výborné!)
 Rychlé pudinkové řezy
 Ingredience :
1 balíček listového těsta
1 sáček dětských piškotů
1l mléka
2 sáčky vanilkového cukru
2 sáčky vanilkového pudinku
cukr krupice(dle chuti)
čerstvé nebo kompotované ovoce(jahody, meruňky)
 Postup
Polovinu těsta rozválíme a vložíme na vymazaný plech,dát na něj piškoty a zalijeme vychladlým pudinkem,Na pudink dáme ovoce a zakryjeme druhým platem těsta.Dáme péci a pečeme 20-30 minut.Nechat v lednici vychladit a pak krájíme.
 Pudinkové řezy
4 sáčky pudinkových prášků, 4 celá vejce, 2 dl cukru, 2 dl oleje, 3/4 prášku do pečiva, špetku soli.
Péct pomalu na vymazaném a vysypaném plechu. Možno polevu.
Řezy ze žluté sodovky
30 dkg mletého cukru, 40 dkg polohrubé mouky, 3 vejce, 1 prášek do pečiva, 10 lžic oleje, 1 žlutá sodovka.
Smíchat a vylít na pomazaný plech.
Poleva: 5 dkg másla, 15 dkg cukru, 3 dkg kakaa, 4 lžíce rumu. Utřít a namazat za tepla.

 Jablkové crumble s pudinkovou polevou
2 PORCE

 Ingredience :
Na těsto: 300 g másla, 1 lžička strouhaného čerstvého zázvoru, 2 jablka, 4 lžíce cukru krystal, 200 g hladké mouky, 200 g třtinového cukru
Na pudink: 300 ml plnotučného mléka, 300 ml tučné smetany ke šlehání, 2 vanilkové lusky, 4 žloutky, 4 lžíce cukru krystal
 Příprava:
Troubu předehřejte na 200 stupňů Celsia.
100 g másla dejte do malé pánve společně se zázvorem, oloupanými a na kostičky nakrájenými jablky a cukrem. Vařte na mírném plameni 5 minut, dokud jablka nezměknou a nezačnou se pomalu rozpadat. Pak směs přemístěte do malé zapékací mísy.
Zbývající máslo, mouku a cukr smíchejte a mixérem vypracujte na hrudkovité těsto (drobenku).
Drobenkou posypte jablka v zapékací míse, dejte do trouby a pečte 10 minut.

Na pudink dejte do hrnce mléko, smetanu a vyjmutá semínka z vanilkových lusků i lusky samotné. Přiveďte k varu a lusky vyjměte.
Mezitím vyšlehejte žloutky s cukrem. Mléko svařené s vanilkou vlijte do vyšlehaných žloutků a smíchejte. Směs nalijte do čisté pánve a za stálého míchání zahřejte ještě 2 minuty, dokud pudink nezačne pomalu houstnout. Sejměte z ohně a servírujte pečená jablka politá pudinkovou polevou.
 Buchta pudinková
Buchta může být piškotová, kakaová, mramorová a taky...
 Suroviny a pracovní postup:
Těsto připravíme z 5 vajec, 25 dkg cukru moučky, 1 vanilkového cukru, 1 dcl oleje - to vše rozšleháme a přidáme 25 dkg polohrubé mouky s jedním práškem do pečiva. 2 třetiny těsta nalijeme na vymazaný a vysypaný plech, zbylou třetinu obarvíme lžicí kakaa a dodáme na plech. Ze všeho nejdřív uvaříme pudink z 3/4 l mléka, dvou pudinkových prášků a lžíce cukru. Pudink nalijeme na těsto a pečeme. Po upečení ještě přetřeme dvěma zakysanými smetanami. (V receptu se nepraví, zda za tepla nebo po vychladnutí.)
 Pudinkové tlapičky
 Ingredience:
12 lžic polohrubé mouky,
10 lžic moučkového cukru,
3 lžíce mléka,
85 g másla nebo Hery,
1 žloutek,
3 balíčky pudinkového prášku s ovocnou příchutí,
1 lžička strouhané citronové kůry,
moučkový a vanilkový cukr na obalení
 Postup:
Mouku smícháme s pudinkovým práškem a cukrem. Přidáme změklý tuk, žloutek a mléko a důkladně zpracujeme v hladké těsto, které necháme asi 2 hodiny odpočinout v ledničce. Tlapičkové formičky vymastíme, připravené těsto do nich vtlačíme a pečeme asi 10 minut v troubě vyhřáté na 180 °C. Ještě horké tlapičky vyklopíme a obalíme ve směsi moučkového a vanilkového cukru.
 Řezy s pudinkovou náplní

 Ingredience a postup:
Piškotové těsto:
5 vajec, 200 g mletého cukru, 1/2 sáčku vanilkového cukru, do pěny vmícháme 250 g polohrubé mouky smíchanou s 1 sáčkem prášku do pečiva, postupně přidáváme rozpuštěnou heru.
Těsto pečeme na vymazaném a moukou vysypaném plechu (nebo pečícím papíře), ve vyhřáté troubě asi na 170-180°.
Pudinková náplň:
1/4 litru mléka a 1 pudinkový prášek uvaříme a za občasného míchání necháme vychladnout.
150 g hery a 150 g mletého cukru vyšleháme,
po částech vařečkou vmícháme studený pudink.
Čokoládová poleva:
zahřejeme-NEVAŘÍME!!! 160 g másla, 2 pol.lžíce mléka, 2 pol. lžíce kakaa, 2 pol lžíce solamylu.
Piškot promažeme pudinkovou náplní a polejeme čokoládovou polevou.

 Pudinkový koláč
 Ingredience:
500 g polohrubé mouky, 1 balíček sušeného droždí, 70 g krystalové cukru, 1 vanilkový cukr, 1/2 lžičky soli, 70 g másla, 1 vejce, 2,5 dl mléka
krém: 1 l mléka, 80 g pudinkového prášku s vanilkovou příchutí, 100 g cukru
poleva: 100 g čokolády na vaření, 70 g ztuženého pokrmového tuku
 Postup:
prosetou mouku dáme do mísy, smícháme s droždím, krystalovým a vanilkovým cukrem, solí, vejcem, přidáme vlažné mléko a vypracujeme hladké těsto. Přikryjeme ubrouskem a teplém místě necháme vykynout. Vykynuté těsto na pomoučněném vále prohněteme, dvě třetiny těsta rozválíme, dáme na vymaštěný plech tak, aby okraje přečnívaly. Potřeme vychladlým krémem, zbylé těsto rozválíme na tenký plát a opatrně pomocí válečku jím překryjeme krém. Okraje těsta stlačíme, aby krém nevytekl. Těsto propícháme vidličkou a několik minut ještě necháme kynout. Upečeme ve vyhřáté troubě. Vychladlý koláč potřeme čokoládovou polevou.

Příprava krému: ve 2 dl mléka rozmícháme pudinkový prášek. Zbylé mléko s cukrem uvedeme do varu, vmícháme pudink a uvaříme hustý krém. Za občasného míchání necháme vychladnout.

Příprava polevy: do kastrolu dáme čokoládu rozlámanou na kousky a pokrmový tuk. Za stálého míchání rozpustíme ve vodní lázni. Občas až do vychladnutí promícháme.
 Pudinkový moučník
 Ingredience:
4 žloutky
200 g cukru
100 ml oleje
100 ml vody
1 bal Vanilínového cukru Dr.Oetker
2 bílky
200 g polohrubé mouky
1 bal Kypřicího prášku do pečiva Dr.Oetker
Puding:
1 l mléka
2 bal čokoládového pudingu Dr.Oetker
Na ozdobu:
1 bal Skořicového cukru Dr.Oetker
mleté ořechy
2 zakysané smetany
 Postup:
1. V míse utřeme žloutky s cukrem, olejem, vodou a vanilínovým cukrem. Pak přidáme mouku, kypřicí prášek a sníh ze dvou bílků. Těsto vylijeme na vymaštěný a moukou vysypaný vyšší plech.

2. Puding uvaříme podle návodu na obalu (pouze bez cukru). Ještě teplý ho nalijeme na těsto. Dáme péct při teplotě 160-180°C (dbejte zkušeností s Vaší troubou) po dobu asi 35-45 minut.

3. Po upečení necháme moučník vychladnout. Na moučník rozetřeme zakysanou smetanu, kterou posypeme mletými ořechy a skořicovým cukrem. Do servírování uchováváme moučník v chladu.
 Pudinkové řezy z kynutého těsta
 Ingredience:
200 ml mléka,
100 g rozpuštěného másla,
2 vejce,
100 g cukru,
500 g polohrubé mouky,
špetka soli,
sušené droždí - množství dle údajů na sáčku,
špetka prášku do pečiva (prdopeč),
vanilkový cukr.

Náplň:
1 l mléka,
2 1/2 sáčku vanilkového pudinku,
2 sáčky vanilkového cukru,
80 g cukru

Poleva (není nutná):
1 bal. čokoládové polevy
 Postup:
• Do pekárny dáme nejdříve tekuté ingredience, přidáme sypké a zapneme program na zadělávání těsta. Po ukončení programu rozdělíme těsto v poměru 2:1.
• Z větší části těsta vyválíme placku, vložíme na pečícím papírem vyložený plech.
• Navrstvíme vlahý pudink (když ztuhne úplně, špatně se nanáší, ale horký by být neměl).
• Ze zbylého těsta vyválíme další placku a pomocí válečku přeneseme na plech - na pudinkovou vrstvu.
• Pečeme při 170 st.C asi 35 až 40 min.
• Po vychladnutí buď polijeme polevou připravenou dle návodu na sáčku nebo polevou dle vlastní zkušenosti.
• Pokud nechceme být přeslazení, stačí pocukrovat.

Doporučení: Do pudinku na koláči můžeme přidat libovolné čerstvé ovoce a pak připravovat dle postupu. Nabízí se čerstvé jahody, borůvky...
 Pudinkový koláč
 Ingredience:
Těsto:
5 vajec
250g polohrubé mouky
250g moučkového cukru
1 vanilkový cukr
1 prášek do pečiva
100 ml oleje
100 ml vody
2 čokoládové pudinky
1 l mléka

Krém:
2 šlehačky v prášku
300 ml mléka
1 PL moučkového cukru
500 ml zakysané smetany
2 vanilkové cukry
 Postup:
Nejdříve si uvaříme čokoládový pudink a necháme ho vychladnout. Žloutky ušleháme s moučkovým cukrem, vanilkovým cukrem, přidáme olej, vlažnou vodu, mouku s práškem do pečiva a nakonec sníh z bílků. Těsto rozetřeme na vymazaný a vysypaný plech s vyšším okrajem a polévkovou lžicí klademe do těsta kupičky vychladlého pudinku rovnoměrně vedle sebe. Upečeme v předehřáté troubě. Na krém ušleháme šlehačky v prášku s mlékem a 1 PL moučkového cukru. Do zakysané smetany zamícháme vanilkový cukr a opatrně spojíme s ušlehanou šlehačkou. Krémem potřeme vychladlý koláč a dáme ztuhnout do chladničky.
 Pudinkové řezy
 Ingredience:
16 dkg másla
12 dkg cukru
50 dkg polohrubé mouky
6 lžic mléka
citronová kůra
1 prášek do pečiva
2 vejce
 Postup:
Těsto rozdělíme na polovinu, vyválíme dva pláty a ihned po upečení slepujeme teplým krémem:

Krém: 1 l mléka, 2 lžíce polohrubé mouky,2 pudinky, 4 lžíce rumu, 20 dkg cukru krystal, 2 vejce-vše promíchat a uvařit v mléce.

Řezy necháme do druhého dne odležet, aby byly vláčnější.
 Broskvový pudinkový dort
 Ingredience:
1 broskvový kompot
2 hrnky broskvové šťávy (na potřebné množství šťávu doředíme vodou)
4 lžíce moučkového cukru
4 lžíce mandlových lupínků nebo ořechů
1 balíček dětských piškotů
1 pudinkový prášek (vanilkový nebo s ovocnou příchutí)
2 lžíce másla
rum
šlehačka a cukrové perličky na ozdobu
 Postup:

1. Piškoty rozložíme na dno dortové formy a pokapeme je rumem a trochou šťávy z kompotu.
2. Broskvovou šťávu osladíme, vmícháme pudinkový prášek a za stálého míchání povaříme. Hotový pudink necháme chvíli vychladnout. Do vlažného pudinku zašleháme po lžičkách máslo.
3. Piškoty na dně dortové formy potřeme částí krému, posypeme mandlovými lupínky nebo ořechy a poklademe plátky broskví. Vše opět potřeme krémem, poklademe piškoty a následuje poslední vrstva krému, kterou zasypeme ořechy, a povrch dortu ozdobíme plátky broskví.
4. Hotový moučník necháme důkladně vychladit a před podáváním ho dozdobíme šlehačkou a cukrovými perličkami.
 Pudinkové kostky s tvarohem – bez mouky!
 Ingredience:
Těsto:
4 kakaové pudinky
20 dkg moučkového cukru
4 vejce
1 lžíce rumu
20 ml oleje
1 prášek do pečiva
Krém:
25 dkg másla
20 dkg mouč. cukru
50 dkg měkkého tvarohu
 Postup:
Pudinkové prášky smícháme s práškem do pečiva a cukrem. Přidáme vejce, rum, olej a vše důkladně promícháme.
Těsto vylijeme na vymazaný a moukou vysypaný plech a pečeme při 200 °C asi 20 minut. Po upečení necháme vychladnout a mezi tím si připravíme krém.
Změklé máslo utřeme s cukrem do pěny. Přidáme tvaroh a vše vyšleháme na hladký krém, který pak rozetřeme na vychladlý korpus. Povrch můžeme ozdobit dle své fantazie.
 PUDINKOVÝ KOLÁČ
 Ingredience:
4 vajíčka
20dkg mletého cukru
20dkg hladké mouky
1 prášek do pečiva
kakao
1dcl vody+1dcl oleje

PUDINK
1l mléka
2 pudinky
4 lžíce cukru
1 vanilka
 Postup:
Žloutky s cukrem vyšleháme do pěny,přidáme mouku s práškem do pečiva a kakao.Potom přilejeme vodu a olej.Nakonec vmícháme sníh z bílků.
Těsto nalejeme na vymazaný a moukou vysypaný plech a na to nalejeme vychladlý pudink.Upečeme.
Na teplý koláč nalejeme 2 zakysané smetany s 2lžícemi cukru.Místo smetany může být i bílý jogurt.Posypeme skořicovým cukrem.
 Pudinková buchta

 Ingredience:

Těsto
4 vejce
200g krystal cukru
200g polohrubé mouky
100 ml oleje
1 vanilkový cukr
1 prdopeč (prášek do pečiva)
Pudink
3 čoko pudinky, 1l mléka, 5 lžic cukru
2 zakysané smetany, 1 tučný tvaroh, skořicový cukr

 Postup:

Smícháme ingredience na těsto. Těsto vylijeme na vymazaný a vysypaný plech a na ještě neupečené nalijeme uvařený pudink!!!
Na ještě horké nalijeme zakysané smetany smíchané s tvarohem a zasypeme skořicovým cukrem. Necháme vychladnout.

 Piškot s pudinkovým krémem a šlehačkou

 Ingredience:

Těsto:
200g polohrubé mouky
4 vejce
200 g cukru
4 lžíce horké vody
1 šlehačka v prášku
strouhaná čokoláda
Krém:
1/2 l mléka
2 jahodové pudinky
4 lžíce cukru
1 vanilkový cukr
1 tvaroh
250 g hery
Z mléka, pudinkového prášku a cukru uvaříme pudink. Do vychladlého zašleháme vanil. cukr, tvaroh a heru.

 Postup:
Žloutky ušleháme s cukrem a přidáváme po lžících vodu. Pak vmícháme mouku, nakonec sníh z bílků. Plech vymažeme a vysypeme moukou. Upečený piškot potřeme krémem a na krém dáme vrstvu šlehačky ušlehané podle návodu na sáčku. Povrch posypeme nastrouhanou čokoládou.
Tento recept mi spolu s ostatními přišel mailem.

 Pudinkový moučník
 Ingredience:

Těsto : 4 vejce, 150g cukru krupice, 200g hl. mouky, 1 práš. do peč., 1 dl oleje.
Pudink : 1l mléka, 3 vanilkové pudinky, 5 lžic cukru.
Drobenka : hrubá mouka, cukr, tuk/stela /

 Postup:

Celá vejce +cukr třeme, přidáme olej, mouku, práš. do peč. a prošleháme. Těsto nalejeme na plech vyložený pečícím papírem, polejeme uvařeným teplým pudinkem, posypeme drobenkou a dáme péct na 160°C. Vychladlé nakrájíme na řezy a přidáme lžičku zakysané smetany ochucenou skořicovým cukrem.

 Pudinkovo-jablečné řezy
 Ingredience:
1 lístkové těsto, piškoty, strouhaná jablka oslazená 1 lžící cukru, vanilkový pudink / uvařený z 1/2 l mléka, 2 pudinkových prášků, 2 lžic cukru.
 Postup:
Lístkové těsto rozdělíme na 2 poloviny. Na plech s pečícím papírem dáme rozválený plát lístkového těsta, poklademe piškoty, dáme jablka a polejeme horkým pudinkem.Pokryjeme druhým rozváleným plátem.Vidličkou propícháme. Pečeme dozlatova.

 Perník z pudinkového prášku
 Ingredience:
3 hrníčky pol.mouky,1 prášek do perníku,1/2 balíčku prášku do pečiva, 2 hrníčky krupicového cukru,1 vanilkový prášek,2 balíčky čokoládového pudinkového prášku,2 hrníčky mléka,3/4 hrníčku oleje,2 vejce
 Postup:
Mouku smícháme s práškem do perníku i do pečiva,krupicovým a vanilkovým cukrem a pudinkovým práškem,přidáme mléko,olej a vejce a umícháme na řidší těsto.Nalijeme do vymazaného a vysypaného plechu a v mírně vyhřáté troubě upečeme.
 Pudinkové řezy s tvarohem

 Ingredience:
Těsto: 250g cukru 150g hladké mouky 5 vajec (žloutky) 5 lžic horké vody 1/2 prášku do pečiva Náplň: 4 tvaroh Želé 3 žluté dortové 2 vanilkové pudinky

 Postup:
Těsto: žloutky, cukr, vodu ušlehat, přidáme mouku smíchanou s práškem do pečiva a nakonec opatrně vmícháme sníh.
Pečeme ve formě s vyšším okrajem, vymazané tukem, vysypané hrubou mukou. Elektrická trouba cca 180°C.
Upéct a nechat vychladnout.
Mezitím si připravíme náplň.
utřeme tvaroh s cukrem a vejci +cukr trocha mléka Směs natřeme na nedopečený korpus a dáme ještě zapéct moučník.
Nakonec uděláme želé dle návodu se smíchaným pudinkem zalijeme hotovou buchtu a dáme vychladnou t
 Pudinkové řezy s ovocem-moc dobré
 Ingredience:
500g listového těsta, moučkový cukr na posypání
Náplň:1l mléka,2 pudinky vanilkové,vanilkový cukr,balíček dětských piškotů,kompot
 Postup:
Z mléka,pudinkových prášků a vanilkového cukru uvaříme hustý pudink.Vychlazené listové těsto rozdělíme na dvě části.První část vyválíme a dáme na plech.Těsto hustě poklademe piškoty,scezeným pokladeným ovocem a přikryjeme uvařeným pudinkem.Přiklopíme druhou částí těsta.
Vložíme do hodně vyhřáté trouby-200°a pochvíli snížíme teplotu 160°a zvolna dopečeme.Vychladlé pocukrujeme.
Může se dělat i z čerstvého ovoce,piškoty je možné zvlhčit rumem či št?ávou z kompotu.
 Piškot s pudinkovým krémem a šlehačkou

 Ingredience:
200 g polohr. mouky, 4 vejce, 200 g cukru, 4 lžíce horké vody, 1 šlehačka v prášku, strouhaná čokoláda
krém:
1/2 l mléka, 2 jahodové pudinky, 4 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, 1 tvaroh, 250 g hery
Z mléka, pudinkového prášku a cukru uvaříme pudink. Do vychladlého zašleháme vanil. cukr, tvaroh a heru.

 Postup:
Žloutky ušleháme s cukrem a přidáváme po lžících vodu. Pak vmícháme mouku, nakonec sníh z bílků. Plech vymažeme a vysypeme moukou. Upečený piškot potřeme krémem a na krém dáme vrstvu šlehačky ušlehané podle návodu na sáčku. Povrch posypeme nastrouhanou čokoládou. Pudinková buchta
 Ingredience:
1hrnek/250ml/mletého cukru
1a1/2 hrnku hladké mouky
1dcl oleje
1 dcl mléka
3 vajíčka
prášek do pečiva.

 Postup:
Nemusí se šlechat,jen zamíchat.Nalijeme těsto na vymazaný plech.Uvaříme 1vanilkový puding a ještě na neupečené těsto ho lžičkou dáváme. Pečeme v troubě 150-160st-jinak by puding bublal.
Po upečení- tak 15-20min a vytažení z trouby ještě na horký moučník natřít zakysanou smetanu /nejlépe tu zelenou méně tučnou/ a posypat skořicovým cukrem.Pak už jen podávat.
Těsto se osvědčilo i jak korpus na dort a nyní na těsto pod ovoce s drobenkou.To ale se pak peče na 190-200st.
 Pudinkové kostky s tvarohem – bez mouky!
 Ingredience:
Těsto:
4 kakaové pudinky
20 dkg moučkového cukru
4 vejce
1 lžíce rumu
20 ml oleje
1 prášek do pečiva
Krém:
25 dkg másla
20 dkg mouč. cukru
50 dkg měkkého tvarohu
 Postup:
Pudinkové prášky smícháme s práškem do pečiva a cukrem. Přidáme vejce, rum, olej a vše důkladně promícháme.
Těsto vylijeme na vymazaný a moukou vysypaný plech a pečeme při 200 °C asi 20 minut. Po upečení necháme vychladnout a mezi tím si připravíme krém.
Změklé máslo utřeme s cukrem do pěny. Přidáme tvaroh a vše vyšleháme na hladký krém, který pak rozetřeme na vychladlý korpus. Povrch můžeme ozdobit dle své fantazie.
 Pudinkové řezy
 Ingredience:
20 dkg -cukru krupice/ 20 dkg polohrubé mouky / 4 vejce / 1 prášek do pečiva/ 1 dcl vody / 1 dcl oleje = vše smíchat ( nešlehat) a nalít na vysypaný plech.
 Postup:
uvařit 2 čokoládové pudinky ve 3/4l mléka-nesladit!
uvařený pudink nanášíme na těsto na plechu tzv. cikcak až vznikne mramorový vzor.dáme péci-až těsto zrůžoví.
v průběhu pečení si připravíme polevu: 2 kysané smetany / 3 vrchovaté lžíce cukru moučka=smícháme.
po upečení povrch moučníku potřeme smetanou a hustě posypeme struhanou čokoládou,necháme zcela vychladnout.
vypadá to složitě,ale není a hlavně vždy má úspěch.
 Jahodové řezy s pudinkovou náplní

 Ingredience:
4 vejce, 1 lžička kakaa, 200 g cukru moučka, 1 sklenka oleje, 1 sklenka vlažné vody, 200 g hrubé mouky, 1/2 prášku do pečiva
Náplň: 1 hrnek jahodové šťávy, 1 jahodový pudink, 200 g másla, 200 g cukru moučka, jahody (z kompotu), čokoláda
 Postup:
Utřeme žlutky z cukrem, přidáme ostatní suroviny, nakonec opatrně vmícháme sníh a upečeme. Necháme vychladnout. Uvaříme pudink z jahodové šťávy a jahodového pudinku, necháme vychladnout (často mícháme, aby se nám nevytvořily pucky). Vychladlý pudink smícháme s utřeným máslem a cukr. Nakonec přidáme rozmixované jahody. Těsto potřeme náplní, posypeme strouhanou čokoládou a necháme vychladit.
 Jablkové řezy s pudinkovým krémem
 Ingredience:
• 150g polohrubé mouky
• 1/4 prášku do pečiva
• 150g pískového cukru
• 4 žloutky
• 7 lžic horké vody
• sníh ze 4 bílků
• jablka
• čokoláda
 Postup:

Plech vyložíme alobalem a na něj poklademe vrstvu nahrubo nastrouhaných jablek. Na jablka nalijeme piškotové těsto umíchané z uvedených ingrediencí a upečeme. Po upečení a vychladnutí překlopíme obsah plechu na druhý plech a jablka potřeme (polijeme) krémem. Povrch moučníku postříkáme čokoládou.
Krém
• 3/4 l mléka
• 2 vanilkové pudinky
• 150g pískového cukru
• 250g másla
Mléko uvaříme s pudinkem a cukrem.Do teplého pudinku postupně zašleháme máslo.