Donnerstag, 31. März 2011

SČÍTÁNÍ LIDU: Miliardy v trapu

31. března 2011

Přiznám, až do včerejška mě sčítání lidu nechávalo chladným. Možná jsem měl pocit, že je dokonce potřeba. Některá data jsou užitečná, navíc nám neublíží, jsou přece anonymní. Ale... už registrované převzetí formuláře a pohled do něj ukázaly, že nemůžeme mluvit o anonymitě ani o potřebnosti důležitých dat. Na první pohled se autor dotazů jeví jako víceméně duševně zpožděný. Uniká mi, proč mám vypisovat zároveň rodné číslo, datum narození a to, zda jsem muž nebo žena, vždyť tohle všechno říká už rodné číslo. Ovšem uniká mi, proč vůbec rodné číslo a jméno? Množství osob i s daty narození, bydlišti a všemi příbuznými eviduje centrální evidence obyvatel.
Už proto v prvé řadě "Sčítání lidu" není. Sčítáním "lidu, domů a bytů" je jen pokrytecky pojmenováno. Počet obyvatel s naprostou přesností evidují denně matriky. Přesněji, než samo sčítání. Tisíce lidí zemře nebo se narodí v čase, než úředníci odevzdané formuláře zpracují.
Když nejde o sčítání lidu, tak o co jde? Z dalších kolonek je zřejmé, že se úřad snaží zjistit migraci obyvatel - tedy pohyb od narození až po současnost. Nevím, proč to úřad zajímá, nevím, proč by ho to zajímat mělo zrovna v mém případě. Celkový pohyb obyvatelstva, byť ne zcela přesně, dávají adresy trvalého pobytu a adresy zaměstnavatelů.
Pokud chtějí úředníci přesnější data, pak by mě zajímalo proč. Proč se ptám? Za ty peníze si to vědět zasloužíme.
Zjišťování rodinného stavu, včetně registrovaného partnerství, opět eviduje centrální evidence obyvatel, stejně jako počty narozených dětí a ekonomickou aktivitu - takže opět naprosto zbytečné a duplicitní kolonky.
Dotazy ohledně cest do zaměstnání jsou také zbytečné - dopravci mají denně velmi přesná data, která se navíc sezónně mění, což dotazník nemůže postihnout. Třeba to, že v létě jezdím na kole, na podzim autem a v zimě vlakem.
Nebudu už pitvat další nesmysly z dotazníku - každá otázka může být sice zajímavá, ale uniká mi, proč zrovna tahle?
A přitom by bylo stejně užitečné zmapovat třeba stravovací návyky v rodinách a podle rodných čísel porovnat s nadváhou či výskytem chorob. Anebo ekonomickou gramotnost, region a věk porovnat s mírou zadlužení. Našli bychom stovky otázek stejně užitečných, které bychom si mohli klást. A pokud si je klademe - či je vědci kladou, tak jim vždy stačí statistické vzorky obyvatel. Je to stejně přesné (či nepřesné) jako anketa mezi všemi obyvateli.
František Matějka na blogu idnes napsal:
"Žádané informace lze získat s dostatečnou mírou přesnosti jinak a levněji. S plnou vážností říkám, že opačné tvrzení (prezentované ČSÚ) je lež. .... když ČSÚ lže v tom, jak je povinné sčítání nutné, jak bych měl věřit jeho tvrzení, že získané údaje nikdy nebudou zneužity?"
Má pravdu. Proč stát slídí, kdo všechno se mnou a v jakém vztahu žije? K čemu tyhle intimní informace potřebuje? Když koneckonců se bez ní po celá staletí obešel? Počet obyvatel v konkrétních domech a bytech naposled zjišťovaly uliční výbory KSČ a dřívější OPBH, aby pak lidem s nadměrnými metry nuceně dosazovaly nájemníky.
Nebude mi snad někdo namlouvat, že snad stát podle dat začne plánovat místa ve školkách nebo nemocnicích. To, že máme lůžek moc a školek málo, ví každý v téhle zemi i bez sčítání. Není to dlouho, co jistý ministr "sociálních" věcí Nečas odmítal podporu a stavbu školek, protože si s tím ekonomika poradí sama. Dodnes si neporadila, jako si tentýž pán dodnes neví rady s ekonomikou.
Proč tak velký humbuk? V době kavalírů se tvrdívalo "cherchez la femme", za vším hledej ženu.
V dnešní ČR můžeme směle tvrdit: Za vším jsou "peníze". Přesněji téměř dvě a půl miliardy korun. Za ty peníze, nebo spíš za provize z těchhle peněz, se už vyplatí prosadit jakoukoli pitomost.
To, že bude nějaké sčítání lidu, víme od prosince roku 2009. Tehdy "Podnikatel roku 2008" Vladimír Kovář z firmy Unicorn řekl, že dostal nabídku koupit si za 20 milionů dva hlasy komise hodnotící zakázku generálního dodavatele informačních technologií pro sčítání. Jeho firma zakázku nezískala, přestože nabídla o 110 milionů nižší cenu než vítězná firma Hewlett-Packard.
Hewlett byl dražší, ale evidentně neumí z rodného čísla rozlišit, kdy jste se narodili a zda jako žena nebo muž.
V posledním vydání týdeníku Respekt se píše o dalších manipulacích s veřejnou zakázkou. Členové hodnotící komise prý např. dostali dopředu vypracované hodnocení soutěže a Respekt upozornil i na další nejasnosti.
Shrnuto a podtrženo: I bez sčítání víme, že aut přibývá, školek je málo, málo je i hospiců a míst pro přestárlé. Na tuhle triviální věc se stačilo zeptat prvního normálního občana na ulici. Odpověď by statistici dostali zadarmo. Za dvě a půl miliardy by pak možná nějaká ta školka a hospic přibyly.
Přehled veřejných zakázek pro Sčítání lidu, domů a bytů:
Předmět - Vítězná firma
Zpracovatelský systém SLDB - Compaq Computer s.r.o., cca 300 mil.Kč
Formuláře - Moraviapress a.s., cca 22,3 mil. Kč
Videopořady - výukové a instruktážní - Česká televize, cca 2 mil.Kč
Nábytek - Czasch s.r.o., cca 7,6mil.Kč
Klimatizace - AB Klimatizace s.r.o., cca 1,3 mil.Kč
Pikaso - tiskman, korekční pracoviště - Onyx Software s.r.o., cca 3,9 mil.Kč
Optické snímání formulářů - DELTAX Systém a.s. , cca 64 mil.Kč
Propisky, pera - Centropen a.s., cca 15 mil. Kč
Propagační předměty - Quo, s.r.o., cca 0,96 mil.Kč
Výroba propagačních materiálů - Monika Promotion, s.r.o., cca 4,9 mil.Kč
Geografická databáze - ArcData Praha, s.r.o., cca 0,9 mil Kč
Vybavení středisek SLDB - JUDr. Jiří Nováček, cca 4,6 mil.Kč
Výroba TV - spotů - Proart Production s.r.o. , cca 2,8 mil.Kč
Servery Intel, PC, síťová infrastruktura - ALWIL Trade, s.r.o., cca 100 mil.Kč
Digitální kopírky - Xerox Czech Republic s.r.o., cca 12 mil Kč
Umístění TV-spotů TV Nova - MAGMedia 99, a.s., cca 0,5 mil.Kč
Publ. manager, Registr sčítacích obvodů, support - Oracle Czech,s.r.o,. cca 14,7 mil. Kč
Generátor tabulek - Orsia, s.r.o., cca 1,5 mil. Kč
Poskytování mediálních služeb - Media Direction, a.s., cca 4,9 mil.Kč
Umístění TV-spotů ČT - ARBO media.net Praha, cca 0,79 mil.Kč
DTP zařízení - Dataline, s.r.o., cca 26 mil.Kč
Převzato z Okamura.blog.idnes.cz se souhlasem autora
Tomio Okamura

Samstag, 12. März 2011

Donnerstag, 10. März 2011

Nejnebezpečnější louka na světě.
Nikde na světě neleží peklo a ráj tak blízko u sebe jako v Yellowstone národním parku v USA. Jen několik metrů tu dělí křišťálově modrá, horská jezera, v metr vysoké trávě pasoucí se bizoni a neskutečné množství rostlin a jiné zvěře od obrovské komory plné roztaveného magmatu. Pod největším zeleným americkým archipelem bublá největší super vulkán planety.

Zdání, že v Yellowstone parku zůstal čas stát je mylné! Obrovská stáda bizonů, medvědi lovící pstruhy ve zpívajících říčkách, symbol spojených států, bělohlavý orel, kroužící nad duněním vodopádů, orchideje, vyrážející na pokrajích nekonečných, jehličnatých lesů a stovky ohrožených zvířecích druhů i rostlin, které jinde na světě již nerostou a nežijí, pějí lživou rajskou píseň!

Yellowstone je přírodní zázrak, je to největší souvislý ekologický systém spojených států, kde se ukrývá více jak 3500 bizonů stovky medvědů a vlků. Proč?

Odpověď na otázku je fascinující a zároveň děsivá. Národní park, jež se nachází více méně ve 2000 metrech nad mořskou hladinou, leží nad největším zásobníkem magmatu na světě. Toto, deset kilometrů hluboké peklo se nachází na mnoha místech jen několik metrů pod zelenými loukami a hlubokými lesy, na rozloze 2500 kvadrátních kilometrech. Je to právě onen super vulkán, který byl nedávno objeven na satelitních snímcích.

I při pozorném pohledu neprozradí plato Yellowstone, co se skutečně pod jeho povrchem děje. Deset tisíc termálních pramenů, i skoro 70° horká jezera sice napovídají o sopečné aktivaci pod zeleným rájem, jaké rozměry však komora magmatu má, bylo jasné teprve když geolog Robert Christiansen na satelitních snímcích NASA, kráter objevil: 70 kilometrů dlouhá a čtyřicet široká prohlubeň.

Tento tichý svědek posledního výbuchu sopky, pravděpodobně největšího co kdy Země zažila, který vědci odhadují na dobu před 640000 lety je příčinou zeleného a zvířecího zázraku. Dlouhá léta se totiž myslelo, že sopečná erupce je pouze ničivý proces. Krátkodobě viděno to souhlasí. Dlouhodobě je však vrstva popele a hornin blahodárné. Je to tak zvaný zelený Hotspot přírody.

Tak tomu bylo i v Yellowstone parku: po té co výbuch zničil louky a hluboké lesy vznikla z popele plnohodnotná minerály nasycená zemina, která dokázala dlouho v sobe vázat vlhkost. Následek: zárodky ve spálených stromech počaly klíčit, nové rostliny se tu usídlily, zvěř se vrátila a vše se proměnilo v nevídanou vegetaci.
Tato fascinující vegetace kterou vidíme, není jen zásluhou počasí a klimatu ale i toho, co se nachází pod ní. Dnes, 640000 let po tom co se roztrhla zem v Yellowstone a miliony tun magmatu a popele vyprskla jak pohádkový drak do ovzduší a celou region pohřbil pod vrstvou popele, se tu daří více jak 2000 druhů vegetace. Bobři si tu staví hráze, lišky, medvědi a pumy se plíží lesy a tisíce bizonů a jelenů se pasou na šťavnatých loukách.

Božský klid tu ruší jen gejzíry, které pod tlakem magmatu, ohňovým peklem pod národním parkem, stříkají až do sto metrové výšky. Pravděpodobně více jak dřív.

Ve skutečnosti se opravdu již několik let množí náznaky, že super vulkán v Yellowstone není uhašen, naopak, že se opět probouzí. Měření prokázalo, že se centrum kráteru v posledních padesáti letech o 60 centimetrů nadzvedlo, aby se v zápětí zase splasklo. Od roku 2004 se díly litosférických desek zvedají o osm centimetrů za rok. Zdůvodnění geologů: plyny a magma se rozkládají na velké ploše, roztavují stále více hornin, a působí tím, že se region stále nadzvedává a klesá. Jakoby se krajina nacházela na hrudním koši obrovského draka. Co by se stalo, kdyby se tato nestvůra skutečně probudila, to nikdo přesně neví.

Ohňová záplava kráteru by až do vzdálenosti 1500 kilometrů pokryla kraj pod šesti metrovou vrstvu prachu. Při posledním výbuchu roznesl vítr prašan po celé planetě. Sírové páry způsobily kyselé deště a zničily všechny ekologické systémy. Komora plná magmatu dosahující teploty osm set stupňů, se nachází již padesát metrů pod povrchem a její láva by dokázala zaplnit celý Grand Kaňon.
Jisté je, že Yellowstone park by tuto katastrofu přežil, ale asi by vypadal zcela jinak. Jak by dopadla naše planeta je přenecháno fantazii.....
Arnošt Valeš
Zdroj: Německý tisk

Samstag, 5. März 2011

Lékárníkova záhadaPřed více jak jedním stoletím vznikl nápoj, který byl myšlen jako lék na posílení nervů. Bylo to přesně před 125 lety, kdy otec Coca-Coly, lékárník John Pemberton poprvé sestavil tuto recepturu.
Kolem této receptury kolují různé dobrodružné pověsti. Jedna z posledních vyrazila dech rozhlasovému hlasateli radiové stanice "This American Live". Mezi válečnými reportážemi, hospodářskou kriminalitou a prvním rozhovorem se zajatci z Quantánamo, se zhroutila webová stránka rozhlasové stanice.

Jen tak pro zajímavost přečetl hlasatel Ira Glass recept, který se skládal z jednoduše dostupných produktů. Jenomže se zde jednalo o recept Coca-Coly. Přísady a poměry směsi nejslavnějšího nápoje světa, jak bylo všeobecně známo, byly tajné. Byla to a je největší zábavná záhada novodobí.

Uvězněna v trezoru leží vzorec Coca-Coly nedaleko koncernu v bance v Atlantě. K tomuto trezoru mají jen dva muži na světě klíč. Jsou smluvně zavázáni, nikdy nepoužít jednoho letadla, aby se při zřícení klíče neztratily a recept by byl na věky ztracen.

Tajit tuto recepturu je pochopitelné, to je jako licence k tištění peněz: den co den prodá Coca-Cola ve více jak 200 státech světa 1,6 miliard sklenic, plechovek nebo lahví s tímto nápojem.
Vědci na univerzitě v Harwardu zjistili, že známější než slovo Coca-Cola je na světě jen anglické "okay".
To je úspěch, který vzbuzuje závist.

Kde kdo na světě se snaží napodobovat tento nápoj. Trochu se přiblížit k jeho chuti. A je zcela jedno, zda vynálezci jsou totálně vedle, jako třeba v DDR Club-Cola, nebo Kofola v Čechách či Pepsi-Cola: nikdo její chuti nedocílil.
Koncern Coka-Cola nechal své konkurenty prodávat své napodobeniny a nikdy je nežaloval za zneužití jména. Zrovna tak nikdy nenechal svůj recept patentovat. Důvod je zcela jednoduchý. Patent platí v USA dvacet let. Při prodloužení musí vynálezce svůj vynález zveřejnit.

A tak se mohly nadále nad záhadou Coca-Coly vést horečné diskuze. Hlavní ingredience: Coca extrakt, cukr, voda, limetová šťáva, vanilka. Co však chybělo, bylo těch 7X , přísad, které dělají tu pravou chuť!

Pravá receptura se 30 let schovávala na veřejnosti. Radiový hlasatel Ira Glass ji objevil na fotce, která byla v kolonce žurnalisty Saltera již v roce 1979. Ukazuje se zde recept v otevřené knize, kterou žurnalista dostal od přítele Evertta Beala. Říkal mi tenkrát: tato kniha by tě mohla zajímat. Svatá rybo, říkal si Satler, to bude dobrá kolonka. V knize totiž byly vyjmenované ty tajné přísady: alkohol, pomerančový olej, koriandrový olej, citrónový olej, olej muškátového ořechu a nakonec hořký olej z květů pomeranče a skořicový olej.
Vdova po Evertta Beala prohlásila, že kniha byl takový vandrovní pokál lékárníků v Georgii.
Jakmile měl Satler knihu v ruce, vypravil se do firemní centrály Coca-Cola, ale byl se smíchem vyhozen. "náš pravý recept leží stále v trezoru", a tam také zůstane. Satler napsal svou kolonku, která nikoho nezajímala a i on na tu příhodu zapomněl.

Jenže doba a rychlost zpráv se mezi tím změnila. Během vteřin po přečtení návodu hlasatelem Ira Glassem se zvěst rozšířila po internetu a i televizní vysílače od Al Jazeera až do CNN se na toto téma vrhly a webová stránka "This American Live" se zhroutila.
Vysíláme tolik důležitých zpráv avšak posluchače zaujala taková nicotnost, jako je Coca-Cola, divil se Glass.

Také pan Mark Pendergrast, šedesátník se divil tomu poplachu kolem jednoho nápoje. Již v roce 1993 zveřejnil příběh o Coca-Cola Company, ve kterém byl také recept a věřil, že i on měl ten pravý.

Jisté je jedno: během let se recept nápoje stále měnil, jinak by nebyl tak úspěšný! Od osmdesátých let se počal do něj dávat místo cukru kukuřičný sirup.
V roce 1985 si troufl koncern s novinkou, tak zvanou "New Coke", která nebyla spotřebiteli přijata. Po celých státech požadovali návykáři svou Colu, svou drogu zpět.
Proces proměny originálu je stále v běhu. Místo kyseliny citrónové se dává do nápoje kyselina fosforová, která má slavný vedlejší účinek: v Coca-Cole se dají vyleštit staré mince! A ještě jedna maličkost, aby bylo jasno: maso se v Coca-Cole nerozpustí! Vlivem prohibice se přestal přidávat alkohol, a i kokain byl vynechán.
Když, více jak po sto letech, hlasatel Glass přečetl ve vysílání onu recepturu, chtěl si doma vyzkoušet jak by nápoj chutnal: nic moc, něco mezi limetou a aspirinem.
Kdo proslavil, mimo jiné Coca-Colu? Byl to například boxer Max Schmeling, The Beatles a i soudruh Fidél Castro miloval nápoj třídního nepřítele.....


Arnošt Valeš
Zdroj: německý tisk