Samstag, 19. Dezember 2009

Zcela obyčejná rodina.

Deset dní po náletu na World Trade Center v New Yorku přepravil, od CIA najatý Boening 727 všechny, v Americe žijící Bin Ladeny mimo území států. Na palubě se nacházelo dvanáct mladých lidí. Všichni měli společného jmenovatele: strach z pomsty. Jen jeden se zdráhal USA opustit. Po několika týdnech, když mu byly zablokovány kreditní karty, musel vycestovat. Byl to Abdula Bin Laden, jeden s bratrů Osamy. Bylo mu tehdy 35 let a většinu svého života prožil ve státech. Své rodině se svěřil: pokud se někde na světě nachází zem, kde se odlišuje dobro od zla, tak jsou spojené státy Americké. Do dnešního dne žádný bratr Osama Bin Ladena nevstoupil na půdu USA.Oficielně žádný ze sourozenců Osama Bin Ladena nemá zdání, kde se největší terorista v historii lidstva skrývá.

Roku 2003 „prosvítily“ americké úřady celý Bin Laden klan a došly k závěru, že jsou „čistí“, že nemají žádný kontakt k teroristickým skupinám! Dnes se ví, že minimálně jeden ze synů Osama Bin Ladena má s otcem kontakt. Nejstarší syn Saad má být dokonce následovníkem a budoucím velitelem Al Qaidy. To by znamenalo, že vedení islámského teroru by pod jménem Bin Laden, pokračovalo. Pro celou rodinu je to horor.Bakr Bin Laden je nynější pohlavár rodiny. Velí firmě Saudi Binladen Group s ročním tržbou pěti miliard dolarů.

Tarek Bin Laden plánuje, mimo jiné, s izraelskými firmami, most mezi Arábií a Afrikou, za 200 miliard dolarů.

Yeslem Bin Laden žije v Ženevě a své peníze si vydělává módou. Svého bratra Osama neviděl již 20let.

Osamova neteř Waffa Dafour má americký pas a je fotomodelka.

Osama syn Hamza bojuje v Afganistánu proti Talibanu.

Syn Osama, Omar přemlouvá otce, aby se „vydal jinou cestou“. Chce nyní zorganizovat 5000 kilometrů dlouhý koňský závod míru.Korán přikazuje, že rodina musí držet pohromadě. Rodina je jedno s největších bohatství, co člověk může mít. Rodina Bin Laden drží také pospolu: podporují Osama, i když jim jeho fundamentálně islámské ideje jsou nepohodlné. V roce 1990 převedli na jeho švýcarské konto neskutečné množství dolarů. Z náboženských důvodů odmítá Osama úroky, které se na jeho kontě hromadí, výnos konta však využívá. Celkem převedl klan Bin Laden na toto konto 15 miliónů dolarů.

V roce 1993 rodina Osama vydědila a oficielně se ho zřekla. Kletba jména Bin Laden působí dodnes. Kamkoliv majitel tohoto jména vkročí, budí podezření.Jak se dostalo do této rodiny takové bohatství? Mohammad Bin Laden byl 23 let starý, když založil v Saudské Arábii svou stavební firmu. Neuměl ani číst ani psát, avšak dovedl tvrdě pracovat. Šestnáct hodin denně! A měl úspěch. Naftovým dolarem financovaný stavební boom z něj udělal multimilionáře. Dřel jako západní manažer. Mohammad měl 22 manželek. Avšak většina z nich byly jen vedlejší ženy. Něco lepšího, než metrese. „Otrokyně“, se jim v rodině opovržlivě říkalo. Jedna z nich se jmenovala Alia Ghanem. Ta darovala Mohammadovi Bin Ladenovi syna v pořadí 17. Osama Bin Ladena. Z otcova pohledu to byl syn druhé třídy. Osama pohrdání otcovo ani posměšky sourozenců, nezapomněl. Odvrátil se od rodiny a zapřísáhl se, že se pomstí.