Donnerstag, 1. Juli 2010

Pohádkový příběh zámku v Mníšku pod Brdy

Navštivte zámek v Mníšku pod Brdy, který byl vypleněn při obléhání švédskými vojsky, a o jehož znovuvzkříšení se zasloužil pražský měšťan Servác Engel z Engelsflussu a to díky své pracovitosti i udatnosti v boji. Příběh, který se váže k tomuto zámku, jako by vypadl z nějaké pohádky, ale právě zámek v Mníšku pod Brdy, je dokladem toho, že i takovéto příběhy se občas stávají.

Servác Engel byl synem koželuha, který do Prahy přišel z Tongeru u Maastrichtu. Nizozemský koželuh si v Praze na Kampě založil vlastní koželužnu a díky tajemství na výrobu tvrdých usní, které si přinesl ze své vlasti i okolnostem, v době 30leté války byly dodávky kůže pro armádu veliké, se mu v Praze dařilo a značně zbohatl. Jeho syn Servác Engel si počínal neméně zdatně, rovněž se věnoval koželužství a monopol na výrobu podešví mu přinášel veliké zisky. Na sklonku 30leté války se aktivně účastnil obrany Prahy proti švédským vojskům v řadách měšťanských oddílů. Během bojů se několikrát vyznamenal a za zásluhy byl povýšen do českého šlechtického stavu a byl mu udělen predikát z Engelsflussu.

Své zisky se rozhodl Servác investovat koupí zpustošeného panství Mníšek pod Brdy. Mníšecký zámek, který po 160 let spravoval významný rod Mitroviců, byl v roce 1639 vypleněn a se dvorem vypálen švédskými vojsky generála Banéra. V tomto stavu jej roku 1655 koupil Servác, který tušil výnosnost mníšeckého velkostatku. Ani zde však pracovitý nobilitovaný měšťan ve svých aktivitách nepolevil a právě jemu vděčí Mníšek za své znovuvzkříšení. V letech 1656 – 1672 zámek opravil a vtiskl mu dnešní podobu, na panství opravil rybníky, vystavěl novou koželužnu a řadu hospod, které mu přinášely nemalé zisky. V Mníšku samotném opravil vodovod a obyvatelům pomáhal při rekonstrukci poničených domů. Nějakou dobu za ně dokonce i platil daně. Baron Servác Engel z Engelsflussu zemřel v roce 1674.

Více o zámku i Serváci Engelovi se dozvíte na www.zivalegenda.cz, můžete si zde také zahrát hru a spolu se Servácem bránit Staré město proti švédským vojskům. Zároveň se můžete zúčastnit soutěže o večeři na Konopišti.

Jak to vypadalo na Mníšku za doby obléhání během 30leté války? Přijeďte se podívat v sobotu 3. července. Od 11.00 hod. můžete navštívit stanový tábor císařské armády před zámkem v Mníšku pod Brdy. Každou celou hodinu je zde pro vás připraven historický program od výuky šermu až po ukázky střelby z mušket. Po 16.00 hodině na tábor a následně zámek zaútočí švédská vojska pod velením generála Banéra. Jak to skutečně bylo? Co se stalo na Mníšku v roce 1639? To se dozvíte až tady!

Mníšek pod Brdy se nachází cca 30 km od Prahy, dostanete se sem městskou dopravou, autobusem č. 317 a 321. Na zámku v Mníšku pod Brdy se koná řada akcí zejména pro děti. Mníšečtí průvodci připravují speciální dětské prohlídky pro nejmenší návštěvníky a o tom že to s dětmi skutečně umí, svědčí velký zájem o tyto prohlídky, které je často potřeba rezervovat předem. Návštěva expozice zámku Vás přenese do doby první republiky. Soukromé pokoje posledních majitelů rodu Kastů vypadají, jako by si zámečtí páni jen na okamžik někam odskočili. Od loňského roku je zpřístupněna také první část zámecké zahrady, v dalších částech parku probíhá rekonstrukce. Vypravte se do Mníšku za zážitkem!