Dienstag, 5. Oktober 2010

Umění míru.


Ze všech bojových, sportovních, sebeobranných umění mne nevíce zaujal Aikido. Toto umění bylo vymyšleno Japoncem Mirohei Ueshiba v letech 1883-1969 a jeho jméno znamená v překladu "umění, či cesta míru". Vzpomínám si, jak jsme se s kamarády celé noci učili boje, který využívá všechnu negativní energii odpůrce proti němu.
Ueshiba, který byl svými učni nazýván "Velký mistr", zanechal po sobě spoustu filosofických náhledů, přednášek a básní, které kořenily v rozmluvách se svými žáky.

Umění míru počíná v našem nitru. Pracujme vždy na tom, aby se tu mír nacházel. Každý vlastníme ducha, který se zdokonaluje, tělo, které se dá trénovat a pro každého se najde cesta. Jsme tady od toho, abychom dosáhli tyto tři cíle a k tomu potřebujeme dvě věci: vždy zachovat klid a umění trénovat ve všem co děláme.

Celé universum vychází z jednoho pramene.
Tento pramen, kterému říkáme život, obsahuje naši minulost, přítomnost a budoucnost. Tyto okolnosti mohou naši životní energii rozbít nebo naopak přivést ke skutečné harmonii.

Zlo nás potkává v okamžiku, kdy si myslíme, že nám vše patří. Přivede nás k pýše, chtivosti a zlosti. Jedině ten, co se nenechá těmito vlastnostmi svést, nakonec nad nimi vítězí.

Ten, kdo chce "Umění míru" praktikovat, musí se střídavě ponořit do osmi protichůdných sil, které ztvárňují universum:
Pohyb a bezvládnost, setrvat a povolit, stáhnout se a roztáhnou se, spojit se a odlišit se.
Tyto věci jsou ve všem přítomny, od nekonečna prostoru do nejmenší rostlinky. V každé malé věci se skrývá obrovská reserva vesmírné energie, kterou se může každý využít.

Život je vývoj. Dosáhnout toho je nutno vystoupit na nejvyšší hory a zdolat nejhlubší rokliny naší duše. Každým vdechnutím ucítíme, že vše, co se na zemi či nebi nachází nasáváme do našeho nitra. Vydechneme a ucítíme, že dech z našeho těla je nasycen semenem plodnosti a lidé se stanou pravdivými lepšími a hezčími.

A právě v centru života stojí vědomé dýchání. Každým dechem se staneme částí mocné energie, která udržuje lidstvo při životě.

Udělejme z každého dne opravdu novým den, ponořme se do všestrannosti lásky ukryjme se do ochrany přírody.

Učme se od moudrých, z knih, ale nezapomeňme, že i každá hora, řeka, strom nebo nejmenší rostlina nám něco napoví...

Arnošt Valeš podle Paulo Coelho