Mittwoch, 1. Dezember 2010

Ukořistění Leukipposovy dcery,od Peter Paul Rubens (1577-1640)
Lidé doby barokní jsou hnány dvěmi protichůdnými
vášněmi: nářkem po pomíjivosti a touhy po smyslné nádheře. K poslední skupině patří Peter Paul Rubens, nejdůležitější malíř baroka.
Mohutná ženská těla, málo, nebo vůbec ne oblečena, obklopena shlukem postav. Vždy dává obrazcům historické pozadí. Pozorovatel jeho umění se cítí vtáhnut do děje, má pocit, že musí okamžitě zakročit, aby postava nevypadla z obrazu. V tomto případě dcera krále Leukippos, podle řecké mythologie, jež mu poskytuje bez překážky vystavovat nahá těla. Rubens byl, oproti jiným malířům, dobře situován a měl spousty zakázek. Dodával kostelům zrovna jako bohaté společnosti u dvora. Uměl se geniálně prodávat. Byl dvěma monarchy vyzdvižen do aristokracie, byl diplomatem, oproti svým obrazům strohé vypočítavosti...

Obraz je vystaven v Alte Pinakothek v Mnichově. Olej na plátně 224*209 cm cena: přez 40 milionů Eur