Donnerstag, 2. Mai 2013

Muž, který vynalezl WEBVíce jak čtyři bilionů dolarů činí tržba na internetu ročně. Na tomto mediu vznikli stovky milionářů a desítky miliardářů. Jenom jeho vynálezce zůstal s prázdnou: alespoň do nynějška.

Ještě nikdy v životě lidstva se nestala tak neobyčejná revoluce. "Návrh" , tak nazval pojednání Timothy Berners-Lee 30000 znaků velký spis. Toto pojednání mělo postavit vědce a tehdejší stav věci na hlavu. Bylo to roku 1989 a slova jako "App" nebo "Online-Banking" nebyla vůbec známa. Ve své malé kanceláři v jaderném výzkumném centru CERN ve Švýcarsku, formuloval Berners-Lee cíl své práce: chtěl stvořit digitální paměť. Takovou, co se neustále zvětšuje, nic nezapomene, která bude dostupná po celém světě, které by mohl každý kdykoliv a kdekoliv použít. K tomuto účelu vynalezl jednotnou řeč k zobrazení textů, obrazů a dokumentů: Hypertext Markup Language, krátce HTML. O Vánocích roku 1990 založil první webovou stránku info.cern.ch a tím pádem první web-server světa. To byl zrod World Wide Web a o půl roku později se dává do provozu. Přitom ale zapomněl Berners-Lee něco, co ho připravilo o biliony dolarů! Nezajistil si na svůj vynález žádný patent. Ba naopak: ponechal přístup do internetu všem zdarma. Pravděpodobně nedocenil razantní vývoj který následoval. V roce 1999 řekl: chtěl jsem, aby si každý v síti mohl číst a zároveň měl možnost obsah měnit. Dva roky po té jde Vikipedia online! Je to vědecká encyklopedie, která přesně na tomto systému pracuje. Idejí Timothy Berners-Lee se v současné době na internetu ročně utrží čtyři biliony dolarů. Tento Angličan v podstatě položil základní kámen k tomu, že lidé, jako například zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg se stali miliardáři. Berners-Lee se nestal tak bohatý jako jeho vrstevník Bill Gates, nebo Steve Jobs. A přeci- 25. Června 2013 obdrží vynálezce World Wide Web cenu Queen Elizabeth za své zásluhy, která je dotována jedním milionem Pfundů! Stane se tím pádem také internetovým milionářem.

Časová stupnice vývoje Internetu

1945 americký inženýr Vannevar Bush vyvíjí koncept spojů, který se počítá za předchůdce počítače a Hypertextu

1969 vojenská síť APPANET zahajuje svou činnost čtyřmi počítači na univerzitách v Kalifornii a Utahu.

1971 první elektronická zpráva kterou poslal Ray Tomlinson kolegovi. O rok později naprogramuje první E-Mail

1985 nordu.net se stává první doména světa. První registrovaná doména se stala 15.března symbolics.com

1991 World Wide Web, vynález Timothy Berners-Lee, jde 17. Května online

1993 Marc Anderson a jeho kolegové vyvíjí Mosaic první Browser který znázorňuje text a obraz (grafiku) současně

1998 Larry Page a Sergey Brin vynalézají vyhledávací mašinu GOOGLE

2004 Konference Web 2,0 rozhoduje, jak mohou uživatelé sami utvářet WWW. Tady vznikla základna pro Facebook

Arnošt Valeš

Zdroj: Německý tisk/Welt der Wunder