Sonntag, 12. September 2010

CIKÁNI VE ŠVÝCARSKU

(Třeba tento mail dorazí i ke kompetentním zákonodárcům).
Vrátil jsem se ze šestidenní studijní cesty ve Švýcarsku.
Je tam také hodně cikánů, ale tam vidíte, na rozdíl u nás, jak tvrdě
pracují!
Jak mi Renáta, majitelka dvou hotelů a členka městské rady u které jsem
byl, sdělila, mají tuto motivaci :
a) dostanou podporu v nezaměstnanosti jen po odpracování souvisle 5 let
bez delšího přerušení,
b) odmítnutí nabídnuté práce - žádná podpora,
c) ztráta zaměstnání vlastní vinou, jakou je absence,
a požívání alkoholu na pracovišti - žádná podpora,
d) zničení obecního bytu a státního majetku musí zaplatit,
jinak jde do vězení a tam musí tvrdě pracovat, aby vzniklé škody
uhradili.

Je s podivem, že pseudohumanisté - Havel (on tam jezdil jako disident v
totalitě za spisovatelem Kohoutem, tak to tam musel vidět !) a Kocáb a
další dnes nekřičí a veřejně nekritizují Švýcarskou konfederaci, že nechce
zadarmo, bez odevzdané práce živit parazity...

A nikdo v rámci Evropy nemluví o rasismu ve Švýcarsku !!!

Proto chci, aby ty různé neoprávněné podpory a sociální dávky platily
parlamentní strany, když dopustily takovýto stav rasismu naruby !!!!!

Mgr. Pavel SKÁCEL