Donnerstag, 17. November 2011

Náš hrdina - polní zajíc

Znenadání vyskočí z úkrytu, přeskočí kožíšek lišky a je v čudu. Upaluje rychlostí 80Km v hodině po louce do volné přírody. Ani liška či pes při tomto tempu nemají šanci ho dohnat. Lepus europaeus, náš polní zajíc je hrdina našich lučin. Je to silák co zrychluje rychleji než Porsche. Dokáže přeskočit křoví výšky člověka a i přes jedoucí auto se nebojí přenést. Aby zmátl pronásledovatele dokáže přeplavat divoce proudící řeku. Pakli je mu přesto někdo v patách, zpomalí, nechá pronásledovatele doběhnout a pak uskočí stranou a pádí na plno jiným směrem, dokud se nepřítel nevzdá.
Svým sportovním výkonům děkuje za svůj život. Dlouho se zdálo, že již vymírá, nyní však experti zjistili že se jeho počet opět zvyšuje. Zajíc zase žije, je to rebel, navyklý na pohyb a svobodu. V zajetí přežije jen pár dní: na smutek, touhou po svobodě a nemoci. Polští biologové se snažili zaječí rodiny přestěhovat: po několika dnech byli zase v domácím revíru. Jednalo se území vzdálené od sebe 490 kilometrů. Své pověsti velikonočního zajíčka mohou děkovat svým námluvám. Běhají po loukách dupou a perou se o samičky, dokonce i boxovat dokáží a vyplaší tímto luční ptactvo, které opustí svá hnízda zanechá zde nevylíhlá vejce: kdopak je tam dal?